StoryEditor

PE zatwierdził tylko część pakietu pomocowego dla producentów owoców i warzyw

Parlament Europejski zatwierdził jeden z pakietów nadzwyczajnych środków rynkowych, aby pomóc producentom wina, owoców i warzyw w UE. Drugi pakiet, uznany wcześniej za niewystarczający, jest nadal zawieszony.

Aby zagwarantować, że sektory wina, owoców i warzyw otrzymają dalsze wsparcie tak szybko, jak to możliwe, Parlament Europejski zmienił rozporządzenie przedłożone przez Komisję Europejską 4 maja, nie czekając aż upłynie dwumiesięczny okresu sprzeciwu. Środki zatwierdzono bez głosowania, ponieważ posłowie do PE nie zgłosili sprzeciwu, zapewniają dodatkową elastyczność rolnikom i organizacjom producentów, jeśli chodzi o wprowadzanie zmian w programach operacyjnych lub rozszerzenie wsparcia związanego z zielonymi zbiorami i funduszami wspólnego inwestowania.

O losie drugiego zestawu środków rynkowych, przyjętych przez Komisję 30 kwietnia (i skrytykowanych przez posłów komisji rolnictwa za niewystarczającą pomoc dla rolników) PE zadecyduje później. Komitet rozpoczął procedurę w dniu 2 czerwca, która może doprowadzić do jej odrzucenia, chyba że Komisja go poprawi. Aby zapewnić na to bufor czasowy, europosłowie przedłużyli termin ewentualnego weta Parlamentu do 31 sierpnia.

– Środki wsparcia Komisji dla producentów wina, owoców i warzyw są zdecydowanie niewystarczające i wielokrotnie prosiliśmy komisarza Wojciechowskiego o ich ulepszenie. Do tej pory tak się nie stało i dlatego poparliśmy dziś tylko niektóre z tych środków, a nasze zielone światło dla pozostałych pozostaje zawieszone - powiedział przewodniczący Komisji Rolnictwa PE Norbert Lins.

– Kupiliśmy w ten sposób komisarzowi Wojciechowskiemu więcej czasu na zwiększenie środków, kiedy przedłużaliśmy termin naszego potencjalnego weta. Mam nadzieję, że dotrzyma słowa i wkrótce zaproponuje dalsze i bardziej ukierunkowane rozwiązania - dodał Lins.

Akt delegowany może wejść w życie wcześniej, jeżeli zostanie zatwierdzony zarówno przez Parlament, jak i Radę, lub po upływie okresu sprzeciwu bez wniesienia sprzeciwu.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska ogłosiła 22 kwietnia i opublikowała 4 maja dalsze środki wspierania sektora rolno-spożywczego. Przewodniczący Komisji Rolnictwa PE Norbert Lins z zadowoleniem przyjął nowy pakiet pomocy jako krok we właściwym kierunku, ale wezwał Komisję do poważnego potraktowania tych potrzeb.

Podczas debaty z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim 30 kwietnia eurodeputowani z zadowoleniem przyjęli zapowiedziane środki jako dobry pierwszy krok, ale zdecydowanie nalegali, aby po ich zakończeniu podjąć dalsze działania i przeznaczyć na to kolejne pieniądze. Przewodniczący komisji rolnictwa skierował kilka listów do Komisji Europejskiej na ten temat. W liście z 27 kwietnia pan Lins wyraził szczegółową krytykę pakietu i zaproponował sposoby jego ulepszenia. W innym liście wysłanym 7 maja Lins wezwał komisarza Wojciechowskiego do ulepszenia tego pakietu i ostrzegł, że niepodjęcie tego działania może doprowadzić do jego częściowego odrzucenia w Parlamencie.

oprac. bcz na podst europarl.europa.eu
Fot. PE
20. lipiec 2024 10:49