StoryEditor

Pojawi się nowa szansa dla większych gospodarstw

04.03.2019., 14:56h
Senat poparł ustawę, dzięki której mogą zostać wprowadzone na rynek nowe instrumenty finansowe

Senat jednogłośnie poparł nowelę ustawy wprowadzającej instrumenty zwiększające finansowanie obszarów wiejskich. Chodzi o gwarancje kredytów na inwestycje, z których będą mogły skorzystać większe gospodarstwa.

Zmiana przepisów dotyczy ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

Wg Ryszarda Zarudzkiego, wiceministra rolnictwa, wprowadzenie instrumentu finansowego jakim jest gwarancja do finansowania projektów na obszarach wiejskich jest nowym rozwiązaniem.

Do tej pory z PROW udzielane były dotacje i premie. Argumentem za wprowadzeniem gwarancji jest spore zainteresowanie rolników wsparciem finansowym, a z dotacji wielu z nich już nie może skorzystać.

 Nowelizacja wprowadza nową formę wsparcia, czyli gwarancje do kredytów, z których skorzystać będą mogli rolnicy oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

 O kredyty z gwarancją będą mogły ubiegać się też duże gospodarstwa, które nie mogą otrzymać dotacji, a potrzebują kapitał na rozwój.

 Gwarancje mają być udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Nowa forma wsparcia będzie stanowiła uzupełnienie oferty dotacyjnej


Ze środków PROW 2014-2020 na ten cel będzie pochodziło 50 mln euro, dzięki temu wygenerowany zostanie do 2023 r. portfel kredytowy na kwotę ok. 250 mln euro.


Zatwierdzona przez Senat ustawa trafi do podpisu przez Prezydenta.

Maciej Kania

21. lipiec 2024 19:26