StoryEditor

Polska nie chciała płacić, Bruksela zaczęła obcinać fundusze

22.06.2022., 12:10h

I filar Wspólnej Polityki Rolnej został zmniejszony o ponad 23,5 mln euro przez Komisję Europejską. Będzie mniej na dopłaty bezpośrednie?

 

Na ręce ministra rolnictwa została złożona interpelacja posłanek Henryki Krzywonos-Strycharska, Anny Wojciechowska i Krystyny Skowrońskiej z Koalicji Obywatelskiej, w której posłanki przypominają, że ok. 900 mln złotych wynosi kara nałożona przez TSUE za brak likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. I pytają jakie skutki  ponosi z tego tytułu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nie będzie kar za sędziów

W odpowiedzi udzielonej przez wiceministra rolnictwa Ryszarda Bartosika, można przeczytać, że MRiRW nie ponosi skutków finansowych z powodu nałożenie przez TSUE kary za brak likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Oznacza to, że z tego tytułu Komisja Europejska nie dokonała żadnych korekt w europejskich funduszach rolniczych, czyli Europejskim Funduszu Rolniczego Gwarancji – EFRG (I filar) oraz Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW (II filar).

Kary tylko za Turów -  Polska nie chciała płacić, Bruksela zaczęła obcinać fundusze

Ale jednocześnie ministerstwo rolnictwa przyznaje, że w innym konflikcie z Brukselą kary już się posypały. Chodzi o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20.09.2021 w sprawie Republika Czeska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. To konflikt wokół elektrowni Turów. Wprawdzie rząd dogadał się w lutym z Czechami, ale za nim do tego doszło kary na Polskę nałożył unijni Trybunał. Ponieważ Polska nie chciała płacić, Bruksela zaczęła obcinać fundusze, które przesyła Polsce. I tym razem dostało się rolnikom. 
K

omisja Europejska dokonała już dwukrotnie „korekt” w wypłaconych Polsce dotacjach. Najpierw w kwietniu 2022 r na kwotę 15.037.397,26 euro a następnie w czerwcu 2022 r., na kwotę 8.517.116,44 euro.

Będzie mniej na dopłaty bezpośrednie?

Pieniądze pomniejszą Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za pośrednictwem, którego kraje UE muszą oferować:

  • system płatności podstawowej dla rolników;
  • płatność z tytułu zazieleniania (za zrównoważone praktyki rolnicze);
  • płatność dla młodych rolników.
wk
fot. envatoelements
14. czerwiec 2024 17:45