StoryEditor

Prawie połowa limitu na pomoc dla producentów jabłek została wykorzystana!

01.06.2022., 12:06h

Od dnia 2 maja 2022 roku z początkiem uruchomienia mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” do zakładów przetwórczych trafiło 87 110 160,10 kg jabłek.

Z dniem rozpoczęcia mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”, czyli 2 maja 2022 roku do dnia 30 maja 2022 roku do zgłoszonych przez ARiMR zakładów przetwórczych dostarczono 87 110 160,10 kg jabłek, co stanowi 43,56 proc. puli jabłek objętych tym wsparciem.

Kiedy mija ostateczny termin składania wniosków?

Termin o udzielenie pomocy upłynie z dniem 30 czerwca 2022 roku. Wnioski dostarczyć można osobiście i przez pełnomocnika do oddziału regionalnego ARiMR. Można je wysłać również przesyłką kurierską lub pocztową. Za datę złożenia dokumentu uważa się dzień wpływu do placówki Agencji. Tylko w przypadku wysłania wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.

Kto skorzysta z dofinansowania?

Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje producentów z przyznanym statusem uznania oraz indywidualni producenci owoców i warzyw, niebędący członkami organizacji producentów. Zatem indywidualnie wnioskować o przyznanie pomocy mogą wyłącznie producenci rolni niezrzeszeni w organizacji producentów owoców i warzyw. W przypadku gdy dany producent jabłek jest członkiem organizacji producentów, wnioskować o pomoc może tylko i wyłącznie przez uznaną organizację producentów owoców i warzyw.

Gdy o wsparcie starają się rolnicy indywidualni, istotne jest by, realizowali co najmniej jedno z 11 działań prośrodowiskowych wymienionych we wniosku o przyznanie pomocy. Może to być np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie rozwiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, korzystanie z odnawialnych źródeł energii czy też retencjonowanie wody. W przypadku gdy o pomoc ubiega się organizacja producentów, działania te musi realizować każdy z członków organizacji, od którego pochodzą jabłka objęte wnioskiem.

Pomoc może być przyznana maksymalnie do 200 tys. ton jabłek.

Skup w ramach tego programu prowadzą zakłady przetwórcze, które zgłosiły się do Agencji i spełniły warunki. Lista zakładów przetwórczych zgłoszonych do udziału w mechanizmie Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek:

TUTAJ

gov.pl
fot: envatoelements

14. czerwiec 2024 16:59