StoryEditor

Prawo ułatwi rozwój rzemieślniczych winnic. Czy sfinansujesz go z dotacji RHD?

21.12.2021., 11:47h

Ustawa o wyrobach winiarskich pozwala na zwiększenie maksymalnej wielkości produkcji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów wina z 10 tys. l/rok do 100 tys. l/rok.

Ustawa o wyrobach winiarskich, która ma wesprzeć małych producentów, trafi do podpisu prezydenta. Senat w czwartkowym głosowaniu zdecydował, że nie zaproponuje do niej poprawek.

Ustawa o wyrobach winiarskich

Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracowała nad ustawą o wyrobach winiarskich i zaakceptowała ją bez poprawek.

Zaproponowane zmiany legislacyjne wycofano, gdyż ich wprowadzenie wymagałoby notyfikacji w KE, a tym samym opóźniło o co najmniej pół roku wejście w życie przepisów korzystnych dla producentów win.

Przygotowana przez ministerstwo rolnictwa ustawa o wyrobach winiarskich jest nową kompleksową ustawą, która przejmie większość przepisów z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich. Dostosowuje polskie prawo o przepisów UE. Ujednolica i upraszcza wymagania dotyczące wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Co się zmieni dla producentów wina?

Nowe przepisy zwalniają drobnych producentów wina z obowiązku posiadania zezwolenia na obrót hurtowy, co umożliwi bezpośrednią sprzedaż takich napojów do restauracji i lokalnych sklepów. Przesunięto też o dwa miesiące termin zgłaszania chęci produkcji wina w danym roku, zniesiono bariery administracyjne związane z nadzorem nad produktami ubocznymi.

Nowa ustawa przewiduje wydanie czterech rozporządzeń ministra rolnictwa. Pozwala na zwiększenie maksymalnej wielkości produkcji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów wina z 10 tys. l/rok do 100 tys. l/rok.

Umożliwia też produkcję takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub liczby pni pszczelich, a także na ich wyrób poza składem podatkowym oraz zwolnienie z obowiązku zatwierdzania zakładów pod względem sanitarnym.

Zobacz też: 
Dotacje do 200 tys. zł na Rolniczy Handel Detaliczny. Na co można wydać?

Wsparcie dla małego przetwórstwa, a rzemieślnicza winnica

Jakie przedsięwzięcia mogą otrzymać wsparcie w ramach RHD i małego przetwórstwa?

W tym naborze poszerzono zakres inwestycji objętych wsparciem. Pieniądze uzyskane w ramach pomocy można przeznaczyć na:

  • budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej,
  • zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania,
  • dostosowanie pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni).
  • dostosowanie pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych,
  • zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska,
  • zakup specjalistycznych środków transportu, które są:
  • niezbędne dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania;
  • służą do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju;
  • wykorzystywane do sprzedaży produktów rolnych;
  • przeznaczone do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach (cysterny, silosy, chłodnie i izotermy).

 Termin naboru wniosków na RHD i małe przetwórstwo mija 29 grudnia 2021 roku!

Autor: Joanna Białek
Fot.:  Andrea Cairone on Unsplash

25. maj 2024 15:53