StoryEditor

Promocja na rynkach zagranicznych – Go to Brand

05.03.2019., 14:56h
Ruszyła pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych.

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pojawiła się informacja o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie:  od 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r.

Wspierane kody PKD

O dofinansowanie w ramach branżowego programu promocji polskich specjalności żywnościowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007): 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z, 10.41.Z, 10.42.Z, 10.51.Z, 10.61.Z, 10.71.Z, 10.72.Z, 10.73.Z, 10.82.Z, 10.83.Z, 10.84.Z, 10.85.Z, 10.86.Z, 11.07.Z.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne
  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której można uzyskać wiedzę jak wypromować firmę za granicą.
Wysokość dofinansowania

Na dofinansowanie projektu można otrzymać maksymalnie 430 280 zł.

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 1 000 000 zł.

Maksymalne wsparcie uzależnione jest od wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa i może wynieść nawet do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów wyniesie:

  • na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 30 000 000,00 zł

  • w pozostałych województwach: 120 000 000,00 zł

Maciej Kania
Źródło: PARP

22. lipiec 2024 07:01