StoryEditor

PROW 2014-2020. Czy ARiMR zdąży z wypłatą wszystkich pieniędzy?

08.02.2021., 11:26h

Tempo rozdysponowywania środków z PROW 2014-2020 jest bardzo powolne. Do wypłaty pozostało jeszcze 25,6 mld zł, a czasu jest coraz mniej. Rolnicy obawiają się, że Polska nie zdąży wydać wszystkich środków finansowych z tego programu i w rezultacie one przepadną. Jednak resort rolnictwa podchodzi do sprawy z optymizmem.

Do 17 stycznia br. ARiMR wypłaciła beneficjentom 34,58 mld zł z całej puli PROW 2014-2020. To stanowi 58,8 proc. tego programu. Do wypłaty pozostało 25,6 mld zł. Spośród środków niewypłaconych znajdują się środki zakontraktowane w wysokości 11,9 mld zł, w związku z czym limit środków niezakontraktowanych wynosi 13,7 mld zł.

Zgodnie z zasadą N+3 na wydanie tych pieniędzy mamy czas do końca 2023 roku. Ale mimo to rolnicy obawiają się, że Polska nie zdąży rozdysponować wszystkich środków finansowych z tego programu i będzie musiała zwrócić niewykorzystaną część do budżetu UE.

- W ARiMR są poważne opóźnienia w obsłudze wniosków i w przyznawaniu pomocy. Na przykład rolnicy złożyli do agencji 89 029 wniosków o pomoc na modernizację gospodarstw rolnych. Agencja przyznała taką pomoc dla 36 545 wniosków. Oznacza to, że aż 52 484 wnioski wciąż czekają na rozpatrzenie – pisał w imieniu rolników w styczniowej interpelacji poseł PSL Krzysztof Paszyk i pytał ministra rolnictwa, jak ARiMR zdoła wypłacić beneficjentom pozostałe środki w niecałe trzy lata, skoro rozdysponowanie niewiele większej kwoty zajęło sześć lat.

Resort rolnictwa nie podziela tych obaw, a do sprawy podchodzi wręcz z optymizmem. Wiceminister Ryszard Bartosik wyjaśnił Paszykowi, że wypłaty nabrały tempa i jako przykład podał rok 2020, gdy beneficjentom przelano 10,6 mld zł. Przekonywał także, że na rozdysponowanie pieniędzy mamy więcej czasu – nie trzy lata, a pięć. Wynika to z faktu, iż Polska dostała dodatkowe pieniądze i dodatkowe dwa lata na ich wypłatę. 

- Obecnie trwają prace nad zmianą strategiczną PROW 2014-2020 mające na celu rozdysponowanie dodatkowych środków – zapewnia wiceminister w odpowiedzi na interpelację.

Dodaje, że resort opracował specjalny harmonogram obsługi wniosków, który przyczyni się do poprawy stanu kontraktacji wniosków obsługiwanych przez ARiMR. 

- Obecnie niemal wszystkie wnioski rozpatrywane są terminowo – przekonuje Bartosik.

Czy taki optymizm ministerstwa rolnictwa jest uzasadniony? Wszak wystarczy spojrzeć na publikowane co miesiąc sprawozdanie z realizacji PROW 2014-2020, by przekonać się, że nadal są znaczące opóźnienia w przyznawaniu i wypłacie tych środków…
ksz
22. maj 2024 10:22