StoryEditor

Raport IUNG-PIB: Które województwa najbardziej odczuły skutki suszy?

26.08.2022., 00:00h

W całym kraju odnotowano deficyt wody dla roślin uprawnych. Jaki wpływ miała susza i w których województwach na drzewa i krzewy owocowe? Przedstawiamy zasięgi i Raport IUNG-PIB. 

Jak czytamy, od 21 czerwca do 20 sierpnia 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -123 mm, a w rozpatrywanym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 11 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 VI – 10 VIII).

W całym kraju deficyt wody dla roślin uprawnych

– Największy deficyt wody notowano na terenie Wału Trzebnickiego i Lubuskiego Przełomu Odry od -160 do -229 mm – wylicza prof. dr hab. Wiesław Oleszek, dyrektor IUNG-PIB.

– Bardzo duże niedobory stwierdzono także na terenie centralnej części Pojezierza Mazurskiego od -160 do -219 mm oraz na Pojezierzach: Wielkopolskiego i w zachodniej części Pomorskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, na Pobrzeżu Słowińskim, od -160 mm do -209 mm. Tylko nieco mniejszy deficyt wystąpił w Kotlinie Sandomierskiej oraz na Równinie Piotrkowskiej od -160 mm do -199 mm.

I dalej: - Na dużym obszarze kraju niedobory wody wynosiły od -110 do -159 mm. Natomiast we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz w zachodniej i wschodniej Pojezierza Mazurskiego, na Przedgórzu Sudeckim, na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej oraz na Nizinie Podlaskiej niedobory wody były już mniejsze od 0 do -109 mm.

W jakich monitorowanych uprawach występowała susza?
  • kukurydzy na kiszonkę;
  • kukurydzy na ziarno;
  • krzewów owocowych;
  • roślin strączkowych;
  • ziemniaka;
  • warzyw gruntowych;
  • tytoniu;
  • chmielu;
  • buraka cukrowego;
  • drzew owocowych.
Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych:

Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
lubuskie 82 81 98,78 58,21
zachodniopomorskie 113 104 92,04 26,51
wielkopolskie 226 162 71,68 39,04
warmińsko-maz. 116 46 39,66 11,50
kujawsko-pomorskie 144 56 38,89 8,37
pomorskie 123 32 26,02 4,04
dolnośląskie 169 36 21,30 4,64
podkarpackie 160 34 21,25 2,18
łódzkie 177 26 14,69 2,57
opolskie 71 9 12,68 0,23
śląskie 167 15 8,98 0,87
mazowieckie 314 25 7,96 2,73
podlaskie 118 5 4,24 0,40
lubelskie 213 6 2,82 0,13
świętokrzyskie 102 2 1,96 0,01


Zasięg suszy w uprawach drzew owocowych:

Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
lubuskie 82 17 20,73 1,97
wielkopolskie 226 9 3,98 0,11
kujawsko-pomorskie 144 1 0,69 0,03

Susza ponownie potwierdzona oficjalnie

Kiedy mamy do czynienia z suszą? Jak przypominają autorzy raportu, zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. Tym samym, obojętnie w którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.
– W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w dziesiątym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski – konkludują pracownicy naukowi IUNG-PIB: prof. dr hab. Wiesław Oleszek, dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB, dr hab. Rafał Pudełko, dr Katarzyna Żyłowska, dr Jan Jadczyszyn, Piotr Koza, Anna Jędrejek, Małgorzata Kozak, Adrian Matczuk, Beata Murat oraz Agata Ścibior.

– Tegoroczne warunki pogodowe sprawiły, że wystąpił na terenie kraju duży deficyt wody powodujący suszę wśród wszystkich monitorowanych roślin uprawnych. Straty plonów z powodu niedoboru wody wystąpiły we wszystkich województwach Polski.

Susza rolnicza w Polsce w okresie 21.03-20.08.2022 r.:

Uprawa Liczba gmin z suszą % gminz suszą % gruntów z suszą
Zboża jare 2096 84,62 38,17
Zboża ozime 1909 77,07 25,19
Krzewy owocowe 1815 73,27 27,61
Rzepak i rzepik 1734 70,00 20,97
Truskawki 1726 69,68 22,26
Kukurydza na kiszonkę 1648 67,99 20,12
Kukurydza na ziarno 1648 66,53 19,45
Rośliny strączkowe 1423 57,45 18,30
Warzywa gruntowe 812 32,78 7,26
Tytoń 771 31,13 7,89
Ziemniak 483 19,50 5,12
Drzewa owocowe 479 19,34 2,80
Chmiel 355 14,33 2,97
Burak cukrowy 157 6,34 1,09

źródło: IUNG-PIB

Fot. envato.elements
20. czerwiec 2024 01:13