StoryEditor

Ruszają unijne konsultacje nt. pestycydów. Zabierz głos!

Rozpoczęły się internetowe konsultacje społeczne w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów w ramach oceny Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Każdy może zgłosić swoje uwagi! 

Konsultacje społeczne dotyczące oceny Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128 / WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów potrwają od 18 stycznia do 12 kwietnia br. 

Dyrektywa zakłada ograniczenie stosowania pestycydów w celu zmniejszenia wpływu na zdrowie i środowisko naturalne, poprzez promowanie stosowania zintegrowanej ochrony przed szkodnikami (IPM) i alternatywnych podejść lub technik, takich jak niechemiczne alternatywy dla pestycydów.

DG SANTE prosi zainteresowane strony o wyrażenie opinii na temat zrównoważonego stosowania pestycydów, przede wszystkim dotyczących problemów z wdrażaniem, egzekwowaniem i stosowaniem, a także na temat możliwych sposobów postępowania i ich skutków.

Według DG SANTE będą brane w pierwszej kolejności opinie rolników i wykonawców stosujących pestycydy, nierolniczych użytkowników pestycydów, organizacje pozarządowe zajmujące się zdrowiem i środowiskiem, stowarzyszenia zawodowe reprezentujące przemysł i podmioty gospodarcze w odpowiednich sektorach (np. pszczelarze, chemikalia, stosowanie pestycydów) sprzęt i nasiennictwo itp., stowarzyszenia konsumentów, obywatele UE, właściwe organy krajowe i eksperci naukowi. Wydaje się więc, że każda opinia dla DG SANTE jest na wagę złota. 

Rolnicy mogą dużo powiedzieć na temat nagminnego wycofywania środków ochrony roślin bez jednoczesnego wprowadzenia alternatywy i nadmiernego ich ograniczania. Burza w środowisku rolniczym trwa już od dłuższego czasu. To właśnie moment, kiedy warto zabrać głos. 

Komentarze na temat dyrektywy można składać poprzez formularz, lub bezpośrednio wysyłać je mailem.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ. 

dkol
Fot. archiwum
25. maj 2024 20:10