StoryEditor

Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników

07.02.2021., 11:26h

Już w najbliższy poniedziałek banki współpracujące z ARiMR otrzymają limity oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych.

Limity akcji kredytowej zostaną udostępnione na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR.

Rolnicy będą mogli ubiegać się o kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02). Limit akcji kredytowej wynosi 250 mln zł, a na dopłaty do oprocentowania kredytów przewidziano 5 mln zł.

Z kolei na kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk) przeznaczono 8 mln zł.

Natomiast limit akcji kredytowej na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR) wynosi 50 mln zł, a na dopłaty do oprocentowania przewidziano 0,7 mln zł.

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR) udzielają: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A., a także zrzeszone i współpracujące z nimi Banki Spółdzielcze.

ksz, oprac. na podst. ARiMR
22. maj 2024 12:03