StoryEditor

Sadownicy podejmują inicjatywę obywatelską w sprawie umów kontraktacyjnych

13.08.2020., 11:13h

Umowy kontraktacyjne to temat budzący wiele emocji, który poruszany jest niemal przy każdej okazji i na każdym spotkaniu sadowniczym. Jedni chcą stabilizacji i wdrożenia ich w życie, inni absolutnie chcą wolnego i niezależnego handlu. Jednak wszyscy są przekonani co do jednego – rynek handlu owocami należy ustabilizować. Temu właśnie w założeniach projektu ustawy mają służyć umowy kontraktacyjne.

Związek Sadowników RP wspólnie z innymi organizacjami branżowymi takimi jak: Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek, Krajowe Stowarzyszenie Producentów Wiśni, Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii „Aronia Polska” i Solidarność RI wypracował w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o umowach kontraktacyjnych. W trakcie dwuletnich prac nie został on niestety skierowany do procedowanie w Sejmie.

W związku z tym pojawił się pomysł, aby skorzystać z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, na mocy której grupa co najmniej 100 tys. obywateli skieruje projekt ustawy pod obrady Parlamentu.  29 lipca br. odbyło się spotkanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w takcie którego Pełnomocnikiem Komitetu został wybrany Witold Piekarniak, a jego zastępcą Krzysztof Proć. Aktualnie Związek zbiera podpisy osób, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy pt. Ustawa o umowach kontraktacyjnych w rolnictwie. Związek prosi o zapoznanie się z materiałami i o wsparcie inicjatywy, a także o pomoc w zbieraniu podpisów.
Najważniejsze założenia, które zawiera projekt ustawy:
  • Obrót produktami rolniczymi będzie odbywał się wyłącznie na podstawie umów.
  • Dotyczy to zarówno sprzedających (producentów rolnych) jak i odbiorców ich produktów, w tym przetwórców.
  • W drodze Rozporządzenia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustali minimalną cenę referencyjną na każdy produkt skierowany do obrotu w danym sezonie.
  • Obrót produktami poniżej minimalnej ceny referencyjnej będzie zabroniony.
  • Zakup i sprzedaż produktów poniżej minimalnej ceny referencyjnej będzie obarczony karami przewidzianymi w ustawie.
  • Umowy kontraktacyjne będą obowiązkowe dla producentów (rolników, sadowników) oraz odbiorców.

oprac ksz, na podst. Związek Sadowników RP
20. lipiec 2024 12:50