StoryEditor

Specjalne oznakowanie opakowań owoców - informacja dla eksporterów

31.12.2020., 11:23h

Wojewódzki Inspektor może zezwolić handlowcom owocami i warzywami na stosowanie specjalnego wzoru oznakowania opakowań - poinformowała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Stosowanie wzoru specjalnego oznakowania opakowań daje handlowcom możliwość eksportu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich bez konieczności wystawiania przez WIJHARS Świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw.

Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Handlowcy posiadający zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw:

  • zobowiązani są do informowania Wojewódzkiego Inspektora o zamiarze wywozu do krajów trzecich każdej partii świeżych owoców i warzyw opatrzonych wzorem specjalnego oznakowania,
  • uprawnieni są do eksportu świeżych owoców i warzyw oznakowanych wzorem, na podstawie numeru decyzji, bez konieczności otrzymania Świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw,
  • podlegają kontrolom wyrywkowym w miejscu prowadzenia działalności oraz kontrolom wyrywkowym na etapie eksportu.

ksz, oprac. na podst. IJHARS
15. czerwiec 2024 00:33