StoryEditor

Termin składania wniosków na małe przetwórstwo i RHD wydłużony!

18.11.2020., 11:20h

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny został wydłużony o miesiąc - do 24 grudnia 2020 r. Pierwotnie miał upłynąć 24 listopada. Rolnicy, którzy zdecydują się na działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych lub będą chcieli je sprzedawać w ramach RHD mogą liczyć na zwrot połowy kosztów. 

Nabór wniosków na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" rozpoczął się 26 października i pierwotnie miał trwać do 24 listopada. Decyzją Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej wnioski będzie można składać do piątku 24 grudnia 2020 r.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Ze wsparcia mogą skorzystać dwie grupy beneficjentów.

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Mogą oni liczyć nawet na 500 tys. zł. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. 

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Na co można dostać wsparcie?

Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.


ksz, oprac. na podst. ARiMR, fot. archiwum
22. lipiec 2024 06:30