StoryEditor

Tylko do 31 sierpnia KOWR przyjmuje deklaracje

26.08.2019., 15:06h
Uwaga, przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy wyrobami winiarskimi 31 sierpnia 2019 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji o zapasach win.

Każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, wyrobami winiarskimi wydane przez Marszałka Województwa, zobowiązany jest do złożenia w KOWR w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2019 r. Deklaracji o zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych 31 lipca 2019 r.

Wzór formularza Deklaracji o zapasach win lub moszczów winogronowych dostępny jest na stronie internetowej KOWR:

http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino/deklaracje-skladane-przez-uczestnikow-rynku-wina

Deklaracja powinna zostać złożona osobiście w kancelarii KOWR lub wysłana poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-2017 Warszawa.

Maciej Kania
Źródło: KOWR

22. lipiec 2024 07:41