StoryEditor

Ubezpieczenie dzieci rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o ubezpieczeniach dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Takie ubezpieczenia umożliwia zawarta w październiku przez Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego oraz Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych umowa grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

Umowa obowiązuje od 14 października 2017 r. do 13 października 2018 r. i jest finansowana w całości przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Jest to kontynuacja ubiegłorocznego przedsięwzięcia, dzięki któremu zabezpieczonych zostało przed skutkami nieszczęśliwych wydarzeń około 500 tys. dzieci rolników.

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

źródło: MRiRW   

09. luty 2023 06:23