StoryEditor

Ustawa o rolnictwie ekologicznym podpisana przez prezydenta

29.06.2022., 12:11h

Co zmieni ustawa o rolnictwie ekologicznym podpisana przez Prezydenta? 

Co zmieni ustawa?

Ustawa, w szczególności:

  • zmniejsza obciążenia administracyjne poprzez zniesienie obowiązku opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków producentów ekologicznych o wyrażenie zgody na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej;
  • wprowadza ułatwienia w stosowaniu nawozów dopuszczonych do stosowania w innych państwach Unii Europejskiej;
  • zwiększa wsparcie dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej.

Uprawnienia do kontroli certyfikacji produkcji ekologicznej, wydawania decyzji i poleceń, służących zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań jednostek certyfikujących w ustawie przyznano głównemu inspektorowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a nie ministrowi rolnictwa.

Czy ustawa poprawi sytuację rolników ekologicznych?

Ustawa była bardzo mocno krytykowana przez opozycje, która wskazywał, że rząd skupił się na technicznym implementowaniu unijnych przepisów, a nie na rzeczywistej poprawie wsparcia rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Z kolei rząd tłumaczył, że przepisy trzeba uchwalić, a sytuacja rolnictwa ekologicznego jest coraz lepsza o czym najlepiej świadczą statystyki IJHARS pokazujące, że rośnie liczba producentów ekologicznych.

Jak rząd zamierza rozwijać rolnictwo ekologiczne?

W Polsce rozwój rolnictwa ekologicznego opiera się na rządowym dokumencie „Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021 – 2027”. Czytamy w nim, że produkcja ekologiczna została wskazana w ramach strategii „Na rzecz Bioróżnorodności” oraz strategii „Od Pola do Stołu” jako sektor produkcji rolnej realizujący politykę UE w zakresie transformacji na rzecz zrównoważonego gospodarowania. Produkcja ekologiczna realizuje główne cele Europejskiego Zielonego Ładu czyli m. in.:

  • redukcja stosowania środków ochrony roślin;
  • redukcja stosowania nawozów;
  • poprawa dobrostanu zwierząt;
  • skracanie łańcuchów dostaw;
  • budowa silnego rolnictwa odpornego na niespodziewane zdarzenia.
Wyznaczony został cel „osiągnięcia co najmniej 25% gruntów rolnych UE w systemie rolnictwa ekologicznego oraz znaczny wzrost akwakultury ekologicznej” do 2030 roku.

Jednym z celów „Ramowego Plany Działań” jest pomoc finansowa dla eko-gospodarzy.

- Wsparcie producentów ekologicznych powinno być kompleksowe i obejmować zarówno bezpośrednie wsparcie finansowe związane z  działaniami na rzecz ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt, w tym akwakultury, jak i wspomaganie integracji podmiotów na rynku, podnoszenia ich konkurencyjności oraz poziomu inwestycji - napisano w rządowym dokumencie.

wk
fot: 

22. lipiec 2024 07:37