StoryEditor

Wcześniej ministerstwo nie brało pod uwagę obywateli Uzbekistanu do pracy sezonowej. Czy to się zmieni?

09.09.2022., 00:00h

W związku z brakiem pracowników w sadownictwie Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej wystosował apel do Minister Maląg z prośbą o zmiany w przepisach.

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej apeluje o zamianę przepisów dotyczących pobytów krótkoterminowych cudzoziemców w Polsce. Wniosek został skierowany do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Niestety panująca sytuacja nie pozwala zaspokoić w pełni potrzeby ilości pracowników, przez co tegoroczne plony postawione są pod znakiem zapytania.

W związku z tym ZSRPP zwraca uwagę na potrzebę zmiany dotychczasowych przepisów, które dotyczą pobytów krótkoterminowych w Polsce w ruchu bezwizowym. Aktualne warunki sprowadzają się do tego, że po spędzonych 90 dniach lub więcej w Polsce, aby ponownie wjechać do naszego kraju, taka osoba musi odczekać minimum 90 dni za granicą.
Ważnym tematem jest również rozszerzenie listy krajów, z których podchodzą pracownicy, chodzi tu między innymi o Uzbekistan, Nepal czy Indie.

Jak podaje ZSRPP
- Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało nas, że nie rozważano dotychczas rozszerzenia o Uzbekistan, Nepal lub Indie katalogu państw, dla których mogłyby być stosowane uproszczone zasady w zakresie zatrudniania cudzoziemców.W ramach grupy roboczej ds. oceny ryzyka migracyjnego koordynowanej przez MSWiA, z udziałem m.in. MRiPS, analizowane są obecnie możliwości wskazania państw, dla których mogłyby być stosowane uproszczone zasady w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Pełna cyfryzacja ma rozwiązać problem

Obecnie trwają prace nad nową ustawą dotyczącą zatrudniania cudzoziemców, usprawnieniu procedur z tym związanych, pełna cyfryzacja, która przyczynić się ma do uproszczenia postępowań w sprawach udzielania zezwoleń na pracę.

opr. Bernat Patrycja
Źródło: ZSRPP
Fot: Envato.elements

20. lipiec 2024 11:42