StoryEditor

,,Wsparcie rynku produktów pszczelich”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2018/2019.

Jak podaje KOWR, w sezonie 2018/2019 w ramach tego mechanizmu będzie można uzyskać refundację kosztów poniesionych na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń i konferencji;
 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup leków do zwalczania warrozy;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
 • zakup pszczół;
 • wykonanie analiz jakości miodu.

Zależnie od realizowanego działania, projekty w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” mogą składać:

 • wiązki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy,
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej),
 • organizacje producentów.

Jak informuje KOWR, projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30 do 30 kwietnia 2018 r. W przypadku, gdy projekt składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30), w Oddziałach Terenowych KOWR oraz na stronie internetowej ARIMR (otwórz) i KOWR.

źródło: KOWR (fot. A. Okła)

09. luty 2023 04:41