StoryEditor

Wypłaty płatności bezpośrednich i pomocy suszowej za 2019 rok

21.02.2020., 15:17h

Temat wypłaty płatności bezpośrednich i pomocy suszowej za 2019 rok wzbudza wśród sadowników wiele emocji. Po dwóch trudnych latach w rolnictwie wielu gospodarzy czeka na pieniądze z ARiMR jak na zbawienie. Kiedy mogą się spodziewać pieniędzy na kontach?

O stan realizacji dopłat bezpośrednich i płatności z PROW oraz pomocy suszowej zapytałem rzecznika prasowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z otrzymanej od niego odpowiedzi wynika, że w zakresie płatności bezpośrednich do 20 lutego 2020 r. Agencja zrealizowała wypłaty za rok 2019 w następujących kwotach:

  • płatności bezpośrednie - 12,1 mld zł,
  • płatności ONW - 1,1 mld zł,
  • płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne i płatność ekologiczna - 761,8 mln zł.

ARiMR cały czas wydaje decyzje dotyczące przyznania dopłat bezpośrednich oraz płatności PROW i deklaruje wypłaty należnych pieniędzy na bieżąco. Gorzej sytuacja wygląda z pomocą suszową. Tak jak informowaliśmy wcześniej, tu ARiMR czeka na uchwalenie ustawy budżetowej.
 
„Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producenci i rolnicy otrzymali w  2019 r.  wsparcie wysokości  715 mln zł na ten cel. Dalsze wsparcie w kwocie ok.  1,5 mld zł  będzie udzielane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok” – czytamy w korespondencji z Agencji.

Jak zaznacza rzecznik prasowy ARiMR, dodatkowo w 2020 r. udzielone będzie wsparcie gospodarstwom, które w 2019 r. prowadziły chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych na obszarach gmin, na w których wystąpiła susza lub powódź. Wsparcie wyniesie 300 zł do 1 ha powierzchni pod stawami zarybionymi.

Uzbroić w cierpliwość muszą się także rolnicy czekający na rozpatrzenie wniosku o dopłaty do materiału siewnego lub sadzeniowego. Tu także środki na wypłatę tych pieniędzy będą dostępne dopiero po uchwaleniu przez Parlament ustawy budżetowej na 2020 rok.

Bartłomiej Czekała
Źródło: ARiMR
19. marzec 2023 13:17