StoryEditor

Zaświadczenia o braku GMO. Nowy wymóg dla eksporterów jabłek do Indii

01.03.2021., 11:28h

Od 1 marca 2021 roku zacznie obowiązywać wymóg strony indyjskiej, który dotyczy posiadania zaświadczenia o braku GMO w wybranych produktach spożywczych importowanych do Indii - informuje resort rolnictwa.

W praktyce wymóg posiadania zaświadczenia o braku GMO w produkcie będzie dotyczył przede wszystkim polskich eksporterów jabłek do Indii.

„Zaświadczenie o braku GMO w produkcie” będzie wydawane w ramach kontroli jakości handlowej, przez Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wyłącznie na jabłka pochodzące z polskich upraw.

W celu uzyskania zaświadczenia eksporterzy dokonujący wywozu polskich jabłek do Indii zobowiązani są do złożenia, do właściwego WIJHARS:
  • „Wniosku eksportera o wydanie zaświadczenia o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”,
  • „Oświadczenia eksportera o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”
  • oraz dokonania opłaty za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł
Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej IJHARS:
https://www.gov.pl/web/ijhars/wzory-dokumentow

W sprawie szczegółów dotyczących kontroli należy skontaktować się bezpośrednio z właściwym miejscowo WIJHARS: https://www.gov.pl/web/ijhars/wijhars

Resort rolnictwa informuje, że uzyskanie „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie” nie zwalnia eksporterów wysyłających owoce do Indii z obowiązków wynikających ze standardowej procedury kontroli zgodności owoców z normami handlowymi UE.

oprac. ksz
20. maj 2024 13:57