StoryEditor

Zmiana ustawy o RHD już po pierwszym czytaniu w sejmie

06.10.2021., 11:43h

Rolniczy handel detaliczny z roku na rok zdobywa coraz większą popularność. Gro gospodarstw rolnych produkujących w systemie ekologicznym rozlicza się w ten sposób. W sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy dot. RHD, zobacz czego dotyczyły.

Ułatwienie dla rolników sprzedających produkty przez Internet, RHD ma objąć cały kraj

Pierwsza wprowadzana zmian dotyczy rozszerzenia działalności RHD na cały kraj. - Cała Polska jest dostępna dla każdego producenta funkcjonującego w ramach rolniczego handlu detalicznego. Wszędzie może poszukać swojego odbiorcy. I tutaj nie ma znaczenia, czy będzie sprzedawał bezpośrednio dla tzw. końcowego klienta, czy też będzie korzystał z pośrednictwa stołówek, sklepów czy restauracji. Obowiązywały do tej pory pewne konkretne limity, one zostały całkowicie cofnięte, jeżeli chodzi o sprzedaż do końcowego klienta. Tych limitów po prostu nie ma już w tej chwili. Natomiast utrzymane zostały, z pewnych oczywistych względów, limity przy zaopatrzeniu w produkty z RHD stołówek, sklepów czy restauracji – tłumaczył w Sejmie wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński.

Przykładowy limit dla RHD: do jednej restauracji można sprzedać mięso w ilości 2300 kg.

Podwyższenie kwoty przychodu ze sprzedaży w ramach RHD z 40 tys. zł na 100 tyś zł

Kolejna zmiana ma charakter podatkowy. Rząd proponuje wprowadzenie zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu podwyższenia z 40 tys. do 100 tys. zł kwoty przychodów ze sprzedaży w ramach RHD.

Jednocześnie cały czas rolników działających w ramach RHD będą obowiązywały przepisy prawa żywnościowego. Dlatego taka produkcja i sprzedaż nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne oraz podlegają urzędowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności sprawowanej przez organy odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej.

Ostateczną decyzje w sprawie RHD podejmie Komisja Europejska

Podczas debaty nad ustawą o RHD ministerstwo rolnictwa poinformowało, że ustawa cała czas czeka na zgodę ze strony Komisji Europejskiej. - Chcę zakomunikować Wysokiej Izbie – ma to pewne konsekwencje, ponieważ w takich realiach w tym wypadku się obracaliśmy i obracamy – że projekt ustawy został notyfikowany Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującą procedurą uwagi mogą spływać do 8 listopada 2021 r – powiedział wiceminister Sz. Giżyński.

W ramach RHD produkcja nalewek i destylatów z owoców?

- Rolniczy handel detaliczny, przedtem nazywany sprzedażą bezpośrednią, to nie jest działanie, które ma szansę na dużą skalę uzdrowić polskie rolnictwo. Bo ono dotyczy tylko gospodarstw małych albo bardzo małych i gospodarstw specyficznie położonych, czyli np. w pobliżu dużych aglomeracji miejskich, a szczególnie w pobliżu ośrodków turystycznych – tłumaczył poseł Mirosław Maliszewski z klubu Koalicja Polska, który jednocześnie zaproponował, aby w ramach rolniczego handlu detalicznego zająć się produkcją nalewek, destylatów i innych produktów na bazie alkoholu, na bazie owoców.

Autor: WK
Opr. Joanna Białek
Zdj.: Pixabay
14. czerwiec 2024 17:39