StoryEditor

Zwrot podatku akcyzowego za zakupione paliwo rolnicze w 2020 roku

13.02.2020., 15:16h

Mimo licznych apeli samorządu rolniczego oraz branżowych związków i organizacji, stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego paliwa rolniczego w 2020 roku pozostają bez zmian.  Przypominamy zatem na jakie pieniądze do każdego hektara upraw i do każdej dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) może liczyć w tym roku rolnik.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT potwierdzające zakup tego paliwa. Następnie w podanych poniżej terminach może się ubiegać o zwrot części podatku akcyzowego, ale nie od każdego zakupionego lita paliwa, lecz do określonego limitu, który wynosi 100 litrów na 1 ha użytków rolnych.

Stawki i limity zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku


Za każdy zakupiony litr paliwa limit wynosi 1 zł, a zatem do 1 ha rocznie rolnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 zł. Ta kwota może ulec zwiększeniu jeżeli rolnik jest producentem bydła wówczas ten roczny limit jest powiększony o kwotę 30 zł pomnożona przez średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku


Zgodnie z przepisami wnioski można składać 2 razy  wciągu roku:

    •    w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

    •    w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r. 

Jeżeli rolnik wyczerpie swój roczny limit zwrotu podatku wnioskiem złożonym w pierwszym terminie, to w drugim terminie nie może złożyć kolejnego.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego za zakupione paliwo rolnicze


Pieniądze na ten cel zostaną przekazane przez wojewodów gminom i wypłacane będą rolnikom w terminach: 
  • 1 - 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.W zależności od formy płatności, którą rolnik zaznaczył w swoim wniosku pieniądze będą mu wypłacone gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelane na rachunek bankowy podany we wniosku.

Tu możesz pobrać wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2020 rok

oprac. bcz na podst. MRiRW

24. lipiec 2024 20:39