StoryEditor

Żywność dostępna po przystępnych cenach nadal musi być priorytetem

21.10.2021., 11:44h

Parlament Europejski pozytywnie ocenia strategię „Od pola do stołu”, podkreślając jej podstawowe założenia. Tym samy stawia przed rolnikami duże wyzwania. Czy producenci żywności będą w stanie dopasować produkcję żywności do założeń tej strategii? Czy otrzymają odpowiednie wsparcie, aby stać się równorzędnym partnerem w łańcuchu dostaw?

Żywność w dostępnej cenie musi być priorytetem!

- Odpowiedzialność za bardziej zrównoważone rolnictwo muszą ponosić wspólnie rolnicy i konsumenci. – mówi Herbert Dorfmann, włoski poseł z Europejskiej Partii Ludowej – Nasi rolnicy już robią wiele w tym kierunku, więc gdy prosimy ich by jeszcze bardziej ograniczyli zużycie pestycydów, nawozów sztucznych i antybiotyków, musimy wesprzeć ich, a nie przenosić produkcję poza Unię. Żywność dostępna po przystępnych cenach nadal musi być priorytetem – dodaje polityk.

4 podstawowe założenia strategii „Od pola do stołu”

Posłowie podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego przedstawili 4 najważniejsze postulaty:

  •        Precyzyjne cele dot. o ograniczanie ilości pestycydów
  • Określenie norm dobrostanu zwierząt hodowlanych
  • Zwiększenie powierzchni upraw ekologicznych
  • Zwiększenie udziału rolników w zysku z przedawanej żywności

Ważne jest wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu dostaw

Zgodnie z opinią europosłów należy zrównoważyć wszystkie etapy dostaw żywności. Zwłaszcza, że obecnie rolnicy są najbardziej wykorzystywanym elementem łańcucha dostaw.  Wg posłów PE, to Komisja Europejska powinna zabiegać o silniejszą pozycję rolników w tym łańcuchu, a narzędziem wspomagającym powinna być weryfikacja zasad konkurencji. Wówczas segment producentów żywności będzie na tyle  silny, by wywalczyć sobie uczciwe zyski z produkcji zrównoważonej.

Pozostałe zalecenia europosłów

Podczas sesji plenarnej, europosłowie przedstawili pozostałe zalecenia dot. strategii „Od pola do stołu”. Wśród nich:

Zdrowsza żywność - potrzebne są unijne zalecenia dotyczące zdrowego odżywiania, które będą oparte na wiedzy naukowej, w tym należy rozwiązać problem nadmiernego spożycia mięsa i fast foodów, m.in. przez ustalenie maksymalnych poziomów spożycia.

Pestycydy i ochrona owadów zapylających - trzeba usprawnić proces zatwierdzania pestycydów oraz dokładniejsze monitorowanie ich stosowania, by chronić owady zapylające i bioróżnorodność, a państwa członkowskie powinny osiągać cele za pomocą swoich planów strategicznych wspólnej polityki rolnej (WPR).

Emisje gazów cieplarnianych - pakiet przepisów „Gotowi na 55 w 2030 roku” musi regulować emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa i powiązanego z nim użytkowania gruntów, musi wyznaczać ambitne cele w tym względzie, a także też określać surowe kryteria dotyczące energii odnawialnej produkowanej z biomasy, ponad to należy przywrócić i ulepszyć naturalne pochłaniacze CO2.

Dobrostan zwierząt hodowlanych:

  •         potrzeba wspólnych, popartych dowodami naukowymi wskaźników dobrostanu zwierząt hodowlanych, aby osiągnąć większą harmonizację na poziomie Unii,
  •  należy ocenić obecne prawodawstwo unijne, by sprawdzić, czy wymaga ono zmian,
  •  trzeba stopniowo odejść od stosowania klatek w hodowli zwierząt w Unii,
  •   produkty zwierzęce spoza Unii powinny być dozwolone tylko wtedy, gdy odpowiadają standardom unijnym.

Rolnictwo ekologiczne - do 2030 roku trzeba zwiększyć powierzchnię unijnych gruntów, na których prowadzi się uprawy ekologiczne, oraz potrzeba inicjatyw, by stymulować popyt, np. działań promocyjnych, zamówień publicznych i zachęt podatkowych.

 

14. czerwiec 2024 17:18