StoryEditor

Instytut Ogrodnictwa-PIB w Skierniewicach otrzymał nagrodę „Biznes na plus”

02.11.2021., 11:45h

Instytut Ogrodnictwa - PIB został wyróżniony nagrodą specjalną w konkursie BIZNES NA PLUS. Wręczenie nagród odbyło się podczas gali gospodarczej województwa łódzkiego towarzyszącej Europejskiemu Forum Gospodarczemu w Łodzi.

Statuetkę Pani prof. Dorocie Konopackiej, dyrektor Instytutu, wręczył Pan Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. 

Nagroda za „Projekt przyszłości” - Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych

Nagroda ta jest przyznawana przez Zarząd Województwa Łódzkiego za całokształt działalności i wyjątkowe osiągnięcia. Nagroda dedykowana jest podmiotom prowadzącym działalność i posiadającym główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Instytut Ogrodnictwa - PIB został także nominowany do nagrody w konkursie BIZNES NA PLUS + w kategorii „Projekt przyszłości” za projekt Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych (CPPO). 

Nominację odebrała 29.10.2021r podczas uroczystej gali w Łodzi prof. dr hab. Dorota Konopacka.

Nagroda dedykowana jest beneficjentom dotacji unijnych (przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 wdrażanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi), którzy podpisali umowy w latach 2016-2020.

Pod uwagę brane były projekty, które stawiają na innowacyjne przedsięwzięcia, wytyczają kierunki dla badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy, a w konsekwencji mają wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki naszego regionu.

Europejskie Forum Gospodarcze to cykliczne wydarzenie organizowane przez Województwo Łódzkie, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w kraju.

Serdecznie gratulujemy !!

Zdj.: Instytut Ogrodnictwa-PIB w Skierniewicach
23. maj 2024 01:33