StoryEditor

IO - PIB w Skierniewicach otworzył Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych

18.11.2021., 11:46h
Oficjalnie otwarto Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych w Skierniewicach.  16 listopada 2021r Instytut Ogrodnictwa - PIB świętował ukończenie i udostępnienie obiektu, który jest odpowiedzią na potrzeby ogrodników i mniejszych przedsiębiorców. Serdecznie gratulujemy!

Oficjalne otwarcie Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych IO-PIB w Skierniewicach

 W oficjalnym otwarciu obiektu CPPO, 16 listopada 2021r, uczestniczyli: Pan Grzegorz Schreiber - Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Krzysztof Ciecióra - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Krzysztof Jażdżyk - prezydent Miasta Skierniewice, Pan Dariusz Grzebelus - przewodniczący rady naukowej Instytutu, Pan Rafał Ambrozik - senator PiS, Pan Witold Boguta - prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Pani Barbara Groele – przedstawicielka Krajowej Unii Producentów Soków.

Wśród gości byli przedstawiciele firm biorących udział w realizacji projektu CPPO – Woj-Art i EkoEnergia, pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa - PIB oraz pracownicy emerytowani.

Nowe możliwości dla producentów owoców i warzyw

W obiekcie znajdują się dwie specjalistyczne hale technologiczne. Pierwsza z nich przystosowana do produkcji szerokiej gamy soków, nektarów, przecierów i produktów zagęszczanych oraz druga do produkcji suszy owocowych i warzywnych. Aby lepiej poznać zarówno oczekiwania, jak i opinie rynku o projektowanych produktach w sąsiedztwie działu technologicznego zaplanowano dział badań konsumenckich i sensorycznych. Oprócz klasycznej pracowni badań sensorycznych, w Centrum zaprojektowano specjalną przestrzeń warsztatową umożliwiającą bezpośredni kontakt różnych grup interesariuszy i sprzyjającą efektywnej komunikacji w formule Living-Lab (tzw. żywego laboratorium).

Mając do dyspozycji park maszynowy i technologiczny Centrum będzie mogło pracować nad zwiększaniem asortymentu znanych produktów typu: soki NFC, soki przecierowe typu smoothie czy dżemy, ale także opracowywać technologie dla nowych, innowacyjnych produktów przekąskowych na bazie surowców ogrodniczych, pozycjonowane w segmencie żywności funkcjonalnej i wysokiej jakości.

 

Projekt CPPO dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Wartość projektu to ponad 12 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych stanowiło nieco ponad 8,5 mln złotych.

 

Fot. IO-PIB Skierniewice/FB 

20. maj 2024 14:00