StoryEditor

O skuteczności nawozów i środków ochrony roślin podczas Forum Doradców Sadowniczych

22.01.2022., 11:48h

24 listopada ub.r. odbyło się spotkanie z cyklu Forum Doradców Sadowniczych, zorganizowane przez firmę Bayer w Warszawie, podczas którego podsumowano miniony sezon ochrony oraz prezentowano wyniki najnowszych badań prowadzonych przez firmę.

Skuteczność mieszanek zbiornikowych ŚOR z nawozami i biostymulatorami

Jako pierwsza głos zabrała Magdalena Cieślak z Sadowniczej Stacji Badawczej Bayer w Kozietułach Nowych, która omówiła skuteczność mieszanek zbiornikowych preparatów Movento 100 SC oraz Sivanto Prime z innymi ś.o.r. oraz nawozami i produktami biostymulującymi. W przypadku preparatu Movento, zastosowanego na jabłoni (Idared) nie stwierdzono obniżenia jego efektywności czy fitotoksyczności po zmieszaniu z różnymi produktami (Coragen, Merpan, Natural Crop SL, Super fifty Algae, Wapnovit Turbo, Ekolist Standard). Na Idaredzie testowano także tank miksy preparatu Sivanto Prime z fungicydami, insektycydami oraz nawozami przed okresem kwitnienia – były to mieszaniny bezpieczne dla testowanych drzew. Podczas badań nie stwierdzono także spadku skuteczności Sivanto Prime w mieszaninach zbiornikowych przeciwko mszycy jabłoniowej. 

Podsumowanie kilkuletnich badań dotyczących stosowania na gruszach (Konferencja na Pigwie S1) preparatu Luna Care 71,6 WG w mieszaninach z nawozami, aminokwasami, algami i innymi ś.o.r. omówił Jakub Hensel z firmy Bayer. Z przeprowadzonych badań wynika, że środka tego nie powinno się używać z produktami zawierającymi aminokwasy i ekstrakty z alg (dochodziło bowiem do wytrącania się osadu – tzw. kłaczenia roztworu). Nie odnotowano problemów z mieszaniem się produktu z takimi nawozami, jak mocznik, siarczan magnezu czy Ekolist Standard. Nawozy te także nie wykazały efektu fitotoksyczności (chociaż, że względu na warunki pogodowe ocena mogła być niepełna). Stwierdzono natomiast fitotoksyczność środka Luna Care w mieszaninie z produktem Siltac – nekrozy na blaszkach liściowych pojawiły się już dzień po zabiegu, dlatego Luna nie może być stosowana łącznie z preparatami opartymi na silikonach. J. Hensel odradził także stosowanie Luny w mieszaninach z preparatami miedziowymi. W tym przypadku odstęp między opryskiwaniem środkiem Luna a produktem miedziowym powinien wynosić co najmniej 5 dni.W jaki sposób deszcz wpływa na skuteczność insektycydów?

Szymon Jabłoński, podczas swojego pożegnalnego wystąpienia jako specjalista ds. doświadczalnictwa w firmie Bayer, omówił m.in. zagadnienia wpływu opadu deszczu na skuteczność insektycydów Movento 100 SC i Sivanto Prime w zwalczaniu mszycy jabłoniowej. Celem doświadczenia była ocena podatności wspomnianych preparatów na zmywanie, wykonane przy pomocy systemu zraszania nadkoronowego w różnych systemach: po godzinie i po 4 godzinach od zabiegu w ilości 10 l/m2 (symulowany opad trwał po 2 godz.). Dodatkowym czynnikiem utrudniającym wchłanianie substancji aktywnych ocenianych preparatów podczas zabiegu była wysoka temperatura (ok. 25°C) oraz niska wilgotność powietrza (ok. 45%). Środek Movento wykazał niską podatność na czynniki utrudniające dotarcie cieczy roboczej do rośliny oraz wchłanianie substancji aktywnej do tkanek – czyli na wysoką temperaturę i niską wilgotność powietrza oraz opad deszczu po 4 godzinach od aplikacji, utrzymując wysoką skuteczność w zwalczaniu mszycy jabłoniowej do 21 dni po zabiegu. Z kolei opad, który nastąpił po godzinie od aplikacji produktu skrócił okres skuteczności zabiegu (preparat przestawał działać pomiędzy 2. a 3. tygodniem od jego aplikacji).

Sivanto Prime wykazał wyższą podatność na czynniki utrudniające dotarcie cieczy roboczej do rośliny oraz wchłanianie substancji aktywnej – głównie wysoką temperaturę oraz niską wilgotność powietrza podczas zabiegu, a także opad deszczu po godzinie od aplikacji środka. Opad, który wystąpił po godzinie od aplikacji preparatu spowodował znaczne zmniejszenie ilości substancji aktywnej pobranej przez roślinę, co przełożyło się na bardzo niską skuteczność zabiegu. W kolejnym doświadczeniu preparat Sivanto zastosowany w warunkach pogodowych zapewniających odpowiednie dotarcie cieczy roboczej do rośliny oraz wchłanianie substancji aktywnej (temperatura ok. 20°C; wilgotność powietrza – ok. 90%) wykazał bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu mszycy jabłoniowej – po dwóch tygodniach od zabiegu wynosiła ona ok. 98%. Wykonane doświadczenia wykazały różnicę w podatności substancji aktywnych insektycydów na zmienne warunki pogodowe (temperaturę powietrza, wilgotność powietrza oraz opad deszczu). W miarę możliwości zabiegi środkami ochrony roślin, szczególnie tymi o działaniu systemicznym należy wykonywać przy umiarkowanej temperaturze oraz wysokiej wilgotności powietrza. 


Autor: Henryk Czerwiński 
Zdj.: Henryk Czerwiński

24. lipiec 2024 19:58