StoryEditor

Odsłonięcie tablic pamiątkowych

12.08.2019., 15:05h
– Rzadko się zdarza na naszej uczelni, aby w jednym czasie i w jednym miejscu odsłaniane były dwie tablice pamiątkowe poświęcone znakomitym postaciom – mówił dziekan wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, prof. dr hab. Wojciech Wakuliński, podczas odsłonięcia tablic pamiątkowych poświęconych prof. dr hab. Andrzejowi Sadowskiemu oraz dr. Kazimierzowi Pliszce. Uroczystość odbyła się 25 czerwca w Samodzielnym Zakładzie Sadownictwa.

– Obaj mężowie polskiej nauki swoim życiem udowodnili, że można na co dzień emanować kulturą osobistą, wrażliwością, otwartością na potrzeby drugiego człowieka, a jednocześnie z pasją oddawać się pracy badawczej i odnosić w niej sukcesy. Stali się oni autorytetami nie tylko w Polsce, ale i na świecie – mówił prezes zarządu Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej (SPBA) Ireneusz Komorowski.

Uroczystość była nie tylko oddaniem hołdu obu wybitnym naukowcom, lecz także okazją do wspomnień o nich.

Prof. Andrzej Sadowski (1931–2014) studiował na wydziale ogrodniczym SGGW, był uczniem prof. Szczepana A. Pieniążka. Zrobił doktorat w Moskwie, następnie odbył staż podoktorski w Stanach Zjednoczonych w Rutgers University, a kolejne 3 lata spędził na kontrakcie w Chapingo w Meksyku. Przez kilkanaście lat był kierownikiem katedry sadownictwa w SGGW. Pełnił funkcję prodziekana, a przez dwie kadencje – dziekana wydziału ogrodniczego. Nawiązał współpracę z partnerami zagranicznymi, m.in. z Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji czy Węgier. Wiele jego badań i publikacji było pracami pionierskimi. Profesor ma też ogromny dorobek w kształceniu młodej kadry – wypromował 8 doktorów, z których dwoje uzyskało tytuły profesora, a troje zdobyło habilitację. Poza uczelnią przez 9 lat prof. Sadowski pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sekcji Sadowniczej Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (ISHS). Zdobył liczne wyróżnienia, z których najbardziej zaszczytnymi są tytuły Doctora honoris causa dwóch uczelni – SGGW w Warszawie oraz Uniwersytetu im. Św. Stefana w Gödöllő na Węgrzech. Tablicę pamiątkową poświęconą Profesorowi odsłonili prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW oraz Jerzy Sadowski, syn Porfesora.

Dr Kazimierz Pliszka (1935–2008) jest absolwentem wydziału ogrodniczego SGGW. Swoją działalność naukową rozpoczął w katedrze sadownictwa, a następnie kontynuował ją w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Studia doktoranckie – poświęcone ochronie truskawki – odbył w USA. Po powrocie do Polski swoje badania skupił na borówce wysokiej. Był pierwszym kierownikiem plantacji SGGW w Błoniu k. Prażmowa, a także promotorem 50 prac magisterskich na temat borówki. Jego wychowankowie zakładali własne plantacje, pozostając w stałym kontakcie z Doktorem. Początkowo były to dziesiątki, potem setki, dziś – ok. 20 tys. ha upraw tego gatunku. Doktor czynnie uczestniczył w rozpowszechnianiu borówki wysokiej. Został wyróżniony kilkoma medalami i odznaczeniami, m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz złotą odznaką honorową „Za zasługi dla SGGW”. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej nazwanego jego imieniem. To właśnie członkowie Stowarzyszenia ufundowali tablicę upamiętniającą dr. Kazimierza Pliszkę. Jej uroczystego odsłonięcia dokonali prof. dr hab. Wiesław Bielawski i Alina Pliszka, żona Doktora.


Agnieszka Okła-Wierzbicka 

21. lipiec 2024 15:28