StoryEditor

Uroczystość w Błędowie

08.08.2019., 15:05h
Podczas Sadowniczego Święta gminy Błędów (7 lipca) odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem prof. dr. Szczepana Pieniążka. Przybyli na nią przedstawiciele Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Związku Sadowników RP i innych organizacji, sadownicy z rejonu grójecko-wareckiego i innych rejonów Polski. Obecni byli także goście ze Słowacji. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Błędowa.

Po odegraniu hymnu narodowego zebranych przywitał wójt gminy Błędów, Mirosław Jakubczak: – Gmina Błędów nazywana jest największym sadem Europy. Tu zrodził się pomysł budowy pomnika, którego jednym z głównych inicjatorów i organizatorów był absolwent SGGW, sadownik tej gminy Jan Maciak. Mieszkańcy corocznie w pierwszą niedzielę lipca upamiętniają w ten sposób pamięć Szczepana Pieniążka.

P.o. dyrektora Instytutu Ogrodnictwa, prof. dr hab. Dorota Konopacka podziękowała władzom lokalnym i organizacjom sadowniczym za kultywowanie pamięci o Profesorze. – Produkcja sadownicza jest coraz trudniejsza – mówiła. – Pracownicy naukowi, kontynuując dzieło Profesora, opracowują modele sadów, które z powodzeniem będą mogły konkurować na światowych rynkach. Współdziałanie nauki z praktyką było i jest podstawą rozwoju branży sadowniczej.

– Dzisiaj oddajemy honor i cześć Profesorowi Pieniążkowi. Potrafił jak nikt inny dobrać i motywować ludzi młodych, ambitnych, zdolnych. Dzięki niemu polskie sadownictwo skutecznie konkuruje na światowych rynkach – podsumował prof. dr Kazimierz Tomala, prorektor ds. dydaktyki, SGGW.

Maciej Kania
Źródło: P. Gościło – relacja ze spotkania

20. lipiec 2024 11:41