StoryEditor

Wyjątkowa inauguracja roku akademickiego Wydział Ogrodniczego SGGW

26.10.2021., 11:44h

15 października odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie. Była to okazja niezwykła, bowiem jednocześnie obchodzono jubileusz 100-lecia Wydziału Ogrodniczego tej stołecznej uczelni.

Zebrani w Auli Kryształowej goście, w obecności władz uczelni odsłuchali tradycyjnego Gaudeamus oraz przyjęli ślubowanie od studentów pierwszego roku Wydziału Ogrodniczego. Podczas uroczystości zasłużonym dla wspierania wydziału wręczono także pamiątkowe medale okolicznościowe.

Wydział Ogrodniczy SGGW w Warszawie ma już 100 lat 

O historii nauk ogrodniczych w SGGW informowała obecna Dziekan Wydziału Ogrodniczego – dr. hab. Marzena Wińska-Krysiak. – Początki naszego wydziału sięgają czasów sławetnej działalności Towarzystwa Kursów Naukowych, powstałego w 1906 r. W 1913 r. otworzono Wydział Ogrodniczy Towarzystwa Kursów Naukowych, którego dziekanem został Piotr Hoser. W 1916 r. wydział ów przekształcono w Wyższą Szkołę Ogrodniczą, a w 1920 r. – w Studium Ogrodnicze. 18 marca 1921 r. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Maciej Rataj, powołał w SGGW Wydział Ogrodniczy – informowała M. Wińska-Krysiak. Początkowo wydział składał się z 5 zakładów, których liczba oraz struktura na przestrzeni lat znacznie się zmieniała. Zmieniały się także nazwy wydziału: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – od 2000 r., Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu – od 2013 r., Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii – od 2019 r., aby od 2021 r. powrócić do pierwotnej nazwy – Wydział Ogrodniczy. Obecnie jednostka prowadzi nabory na dwa kierunki studiów dziennych: Ogrodnictwo oraz Ogrodnictwo Miejskie i Arborystyka.

Podział działalności dydaktycznej i badawczej pomiędzy wydziały i instytuty 

Warto wspomnieć, że 1 października 2019 r., w związku z wejściem w życie Ustawy 2,0 „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" oraz zmianą statutu SGGW nastąpiło rozdzielenie działalności dydaktycznej i badawczej pomiędzy wydziały i instytuty, a większość pracowników ówczesnego Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu przypisana została do nowo powstałego Instytutu Nauk Ogrodniczych SGGW – informował dr. hab. Dariusz Wrona, prof. SGGW, dyrektor Instytutu Nauk Ogrodniczych. Głównymi zadaniami instytutu są prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie i popularyzacja wyników prac badawczych, a także aktywny udział w dyskursie na temat wyzwań współczesnego świata. W ramach instytutu funkcjonują obecnie 4 katedry i jeden samodzielny zakład. Są to: Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Katedra Ochrony Roślin, Katedra Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa oraz Samodzielny Zakład Roślin Ozdobnych.

W ramach Wydziału Ogrodniczego w 1921 r. powołano m.in. Katedrę Sadownictwa. Serdecznie gratulujemy tego pięknego jubileuszu, a obecnym pracownikom – zarówno Katedry, jak i Instytutu, życzymy wielu kolejnych udanych lat działalności!

Autor: Henryk Czerwiński
Zdj.: Henryk Czerwiński 

24. lipiec 2024 19:40