StoryEditorKomunikat jagodowy

Komunikat jagodowy z dnia 23.05.2022 roku. Jakie zabiegi wykonać na plantacjach truskawki?

23.05.2022., 00:00h
W najnowszym komunikacie jagodowym firma Bayer podpowiada, jakie zabiegi należy wykonać w najbliższym czasie na plantacjach truskawki.

Na plantacjach truskawki w otwartym gruncie, zależnie od lokalizacji plantacji, od wczesności odmiany i okrywania roślin w okresie zimy i wczesnej wiosny rośliny znajdują się w fazie od BBCH 65 – u odmian wczesnych nieokrywanych (‘Allegro’) i średniowczesnych okrywanych (‘Grandarosa’, ‘Roxana’), u których obserwuje się kwitnienie pełne: otwarte kwiaty wtórne (B) i trzeciorzędowe (C), pierwsze płatki opadają (fot. 1–3) do BBCH 73 – w odmian wczesnych okrywanych (‘Allegro’), u których wyraźnie widoczne są nasiona na tkance zawiązka (fot. 4).

image

Truskawka odmiany "Allegro"

FOTO: Bayer

Fot. 1. ‘Allegro’, plantacja nieokrywana, kwitnienie pełne: otwarte kwiaty wtórne (B) i trzeciorzędowe (C), pierwsze płatki opadają, BBCH 65 (22.05.2022 r.)

image

Truskawka odmiana Grandarosa

FOTO: Bayer

Fot. 2. ‘Grandarosa’, plantacja okrywana, kwitnienie pełne: otwarte kwiaty wtórne (B) i trzeciorzędowe (C), pierwsze płatki opadają, BBCH 65 (22.05.2022 r.)

image

Truskawka odmiana Roxana

FOTO: Bayer

Fot. 3. ‘Roxana’, plantacja okrywana, kwitnienie pełne: otwarte kwiaty wtórne (B) i trzeciorzędowe (C), pierwsze płatki opadają, BBCH 65 (21.05.2022 r.)

image

Truskawka - widoczne zawiązki

FOTO: Bayer

Fot. 4. ‘Allegro’, plantacja okrywana włókniną, nasiona są wyraźnie widoczne na tkance zawiązka, BBCH 73 (22.05.2022 r.)

Szkodniki

  • Przędziorek chmielowiec (obecny na plantacjach, fot. 5). Lustracje na obecność jaj i form ruchomych przędziorków (larw i osobników dorosłych) prowadzić co 1–2 tygodnie przez cały sezon wegetacyjny. W przypadku uprawy tradycyjnej w gruncie na zbiór czerwcowy próg zagrożenia po pełni kwitnienia wynosi 2–3 osobniki ruchome na 1 liść liścia złożonego. W fazie kwitnienia można zastosować preparaty oparte o heksytiazoks w dawce 0,4 l/ha i fenpiroksymat w dawce 2,0 l/ha. W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie tych środków poza okresami aktywności pszczół. W przypadku upraw pod osłonami przeciwko przędziorkom warto zastosować preparat biologiczny Fitter w stężeniu 1%, dawka wody 300–1000 l/ha.
image

Przędziorek chmielowiec na truskawce

FOTO: Bayer

Fot. 5. Przędziorek chmielowiec na spodniej stronie liścia truskawki

Choroby

  • Szara pleśń – zabiegi profilaktyczne należy rozpocząć od początku kwitnienia, kiedy około 10% kwiatów jest rozwiniętych i prowadzić do zbioru owoców z zachowaniem okresu karencji. Należy wykonać co najmniej 3 zabiegi środkami zawierającymi substancje aktywne o różnym mechanizmie działania. Propozycje środków: Luna Sensation 500 SC – zwalczanie szarej pleśni rozpocząć na początku kwitnienia, w dawce 0,8 l/ha, Teldor 500 SC – zaleca się stosowanie zapobiegawczo od początku kwitnienia, jak również ze względu na krótki okres karencji, tuż przed i pomiędzy zbiorami, w dawce 1,5 l/ha, Serenade ASO – stosować zapobiegawczo od fazy przed kwitnieniem do drugiego zbioru (większość owoców wybarwiona) (BBCH 55–89), w dawce 8 l/ha.
  • Antraknoza – zabiegi chemiczne należy rozpocząć od początku kwitnienia, kiedy około 10% kwiatów jest rozwiniętych i kontynuować co 5–7 dni. Propozycje zabiegów: Luna Sensation 500 SC – stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 59–81), w dawce 0,8 l/ha, cyprodynil + fludioksonil – stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia truskawki, w dawce 0,8 kg/ha.
  • Skórzasta zgnilizna owoców – Luna Sensation 500 SC – stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 59–81), w dawce 0,8 l/ha, preparat biologiczny na bazie Pythium oligandrum – pierwszy zabieg wykonać wczesną wiosną zaraz po ruszeniu wegetacji. Kolejne zabiegi wykonywać od początku fazy kwitnienia co 7 dni, w dawce 0,1 kg/ha.
  • Biała plamistość liści truskawki i mączniak prawdziwy truskawki – stosować w okresie największego zagrożenia chorobami Zato 50 WG – od fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę do fazy początku dojrzewania owoców, tj. gdy zaczynają się one wybarwiać, w dawce 0,25 kg/ha, Luna Sensation 500 SC – stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 59–81).

 

20. czerwiec 2024 21:26