StoryEditorKOMUNIKAT SADOWNICZY

Komunikat sadowniczy z 2.09.2022: Zabiegi przedzbiorcze w sadach

02.09.2022., 13:00h
To już najwyższy czas zdecydować o sposobach zabezpieczania owoców na czas ich przechowywania. Jakie środki ochrony roślin będą najbardziej skuteczne? Z jakimi chorobami przechowalniczymi sadownicy będą musieli sobie poradzić w tym sezonie? Warto także pamiętać, że w naszych sadach wciąż aktywne są szkodniki, w tym owocówka jabłkóweczka i zwójkówki liściowe.

Choroby przechowalnicze 

W związku z tym, że jesteśmy już bezpośrednio w okresie przedzbiorczym, należy podjąć decyzję  dotyczącą zabezpieczania owoców na czas ich przechowywania. Przy wyborze środka ochrony roślin należy wziąć pod uwagę choroby, które pojawiały się na owocach podczas ostatniego sezonu przechowalniczego, z którymi były największe problemy w trakcie przechowywania. Jest to istotne, bowiem niektóre środki chronią przed całym pakietem chorób przechowalniczych, inne zaś tylko przed wybranymi chorobami.    

Do największych strat w wyniku występowania chorób pochodzenia infekcyjnego dochodzi wyniku występowania:

 • szarej pleśni;
 • parcha przechowalniczego;
 • gorzkiej zgnilizny jabłek,
 • ale nie bez znaczenia są również choroby przyranne, takie jak miękka, mokra i brunatna zgnilizna.
image

Parch przechowalniczy

FOTO: Tomasz Gasparski

Fot. 1 – Parch przechowalniczy

Żeby uchronić zbiory przed stratami przechowalniczymi, zaleca się  wykonać od 1 do 3 zabiegów fungicydowych. Zazwyczaj wystarczają 2 zabiegi przedzbiorcze wykonane na 5–4 tygodnie oraz 2–1 tygodnie przed zbiorem. Program ochrony powinien być dostosowany do podatności odmian, które znajdują się w danym gospodarstwie.

image

Szara pleśń na jabłkach

FOTO: Tomasz Gasparski

Fot. 2 – Szara pleśń

Do ochrony owoców przed całym pakietem chorób przechowalniczych jabłek i gruszek (gorzka zgnilizna, parch przechowalniczy, szara pleśń, mokra i brunatna zgnilizna) polecam fungicyd LUNA EXPERIENCE 400 SC w dawce 0,75 l/ha. Preparat ten, poza szerokim spektrum zwalczanych chorób, charakteryzuje się wysoką skutecznością w zabezpieczaniu owoców przed tymi chorobami. Karencja dla jabłoni i gruszy wynosi 14 dni. Preparat ten jak najbardziej wpisuje się w listę produktów przeznaczonych do stosowania w systemie Integrowanej Produkcji.

Warto przypomnieć, iż najbardziej podatnymi odmianami na gorzką zgniliznę owoców (fot. 3 i 4) są m.in:

 • Ligol;
 • Pinova;
 • Golden Delicious;
 • Szampion;
 • Rubin;
 • Ariwa;
 • Gala;
 • Elise.
image

Gorzka zgnilizna na jabłkach

FOTO: Tomasz Gasparski

Fot. 3 – Gorzka zgnilizna jabłek

image

Objawy gorzkiej zgnilizny

FOTO: Tomasz Gasparski

Fot. 4 – Gorzka zgnilizna jabłek

Mając na uwadze gorzką zgniliznę owoców, w programie przedzbiorczym warto uwzględnić również Zato 50 WG, stosując ten produkt w dawce 0,2 kg/ha.

Szkodniki wciąż groźne

W niektórych regionach w ubiegłym tygodniu trwały jeszcze loty owocówki jabłkóweczki (fot.5).

image

Owocówka jabłkóweczka

FOTO: Tomasz Gasparski

Fot. 5 – Owocówka jabłkóweczka

Obserwowaliśmy również aktywność zwójkówek liściowych. Warto systematycznie lustrować sady na obecność młodych gąsienic, które zwykle już z początkiem września uszkadzają dojrzewające owoce (fot.6). W pierwszej kolejności zwracam uwagę na odmiany Szampion, Gala, Rubin czy też Jonagoldy.   

image

Żerująca gąsienica zwójki

FOTO: Tomasz Gasparski

Fot. 6  – Żerująca młoda gąsienica zwójki

Dokarmianie wapniem nadal ważne

W zależności od odmiany, liczba zabiegów powinna się mieścić w granicach 6–8. Ważnym aspektem technicznym jest to, by owoce pokryć dobrze cieczą roboczą. Dla lepszego przyswajania wapnia zabiegi najlepiej jest wykonać przy temperaturze około 15˚C. Zaleca się  stosować od 500 do 1000 litrów wody na 1 ha.

Tomasz Gasparski

15. czerwiec 2024 00:02