StoryEditorWszystko zaczyna się od gleby

Zrównoważone zarządzanie gospodarstwem stanie się standardem

03.12.2022., 09:45h

Jedno jest pewne w niedalekiej przyszłości zarządzanie gospodarstwem sadowniczym w sposób zrównoważony stanie się standardem. Z czego to wynika i na czym polega?

Zrównoważone zarządzanie gospodarstwem w przyszłości będzie standardem. Wynika to z faktu, stale zwiększającej się świadomości konsumentów, odnośnie do jakości owoców, warunków oraz metod ich pozyskiwania. Dodatkowo dochodzi eliminowanie niekorzystnego działania na środowisko.

W tych czasach mamy do czynienia ze zjawiskiem świadomego konsumenta, który bierze pod uwagę cykl życia produktu sposób, w jaki powstał i jego wpływ na środowisko i jego zdrowie.

image
WEBINARIUM Z EKSPERTAMI

Jak rozumieć certyfikację? Jakie programy certyfikujące są najbardziej znane? [VIDEO]

Używanie środków ochrony roślin, nawozów w nadmiernych ilościach oraz zwiększona erozja gleby to wyniki intensyfikacji rolnictwa. Od pięciu dekad trwa debata nad zmniejszeniem start, które powstały w środowisku, a także kurczącymi się zasobami naturalnymi, w perspektywie postępującego rozwoju ekonomicznego i wzrostu demograficznego.

Składają się na to wszystkie działania, których zadaniem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, ale i dające bardziej efektywne i przyjazne wykorzystanie zasobów takich jak:

  • gleby,
  • ziemi,
  • wody,
  • maszyn,
  • środków ochrony roślin,
  • nasion,
  • nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej.

Jest to oczywiście bardzo złożony proces, ale nie ulega wątpliwościom fakt, że to właśnie rolnicy, sadowniczy czy ogrodnicy sami zaczęli szukać rozwiązań, które redukowałyby negatywne skutki dla gleby, a tym samym podwyższałby jej żyzność. Wszystko zaczyna się od gleby.

Co determinuje kondycja gleby?

Kondycja gleby determinuje przede wszystkim efektywność każdej uprawy. Nieprawidłowo prowadzona, doprowadza do degradacji, a ta ma negatywny wpływ na ostateczny plon.

Stosowanie nawozów mineralnych i intensywna uprawa ujemnie wpłynęła na bioróżnorodność, istotnie pogarszając właściwości, zarówno fizyczne, jak i chemiczne gleb. Coraz więcej sadowników i rolników stosuje bezpiecznie technologie, które wpływają dodatnio na zwiększenie zawartości próchnicy w glebie. Takie też praktyki promowane są przez projekt firmy Bayer – Forward Farming.

image

Zrównoważone rolnictwo program Bayer – Forward Farming.

FOTO: inf. pras

Forward Framing to inicjatywa, wprowadzająca zasady zrównoważonego rolnictwa. W wytypowanych przez firmę Bayer gospodarstwach wdraża się zasady zrównoważonego rolnictwa i bada płynące z tego korzyści. W Polsce program obecny jest dopiero drugi rok, a już dziś inicjatorzy tego programu mówią o faktycznym zwiększeniu się potencjału plonotwórczego gleb w gospodarstwie.

Zwróćmy uwagę na zrównoważone praktyki, ponieważ nieuniknione jest to, że w niedalekiej przyszłości staną się one standardem w każdym gospodarstwie.

opr. Bernat Patrycja na podstawie inf. pras. Anna Rogowska
fot: 

30. wrzesień 2023 21:24