StoryEditorBUDŻET 2023

Budżet państwa na rok 2023 – Ile rząd przeznaczy na dopłaty do paliwa, a ile na dopłaty do ubezpieczeń upraw?

07.10.2022., 07:30h
WKWK

Programy wsparcia takie jak 500+ czy waloryzacja rent i wsparcie sił zbrojnych mają zostać dalej podtrzymane. Prace nad budżetem na 2023 ruszyły. Ile pieniędzy rząd przeznaczy na ochronę roślin, rolnictwo ekologiczne czy na ubezpieczenia upraw?

W Sejmie jest projekt ustawy budżetowej na 2023 r. Izba niższa rozpocznie prace nad dokumentem na zbliżającym się posiedzeniu.

Wybuch wojny znacząco zmienił perspektywy gospodarki

W projekcie czytamy, że ustawa budżetowa na 2023 r. została przygotowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji makroekonomicznej pozostającej w cieniu agresji Rosji na Ukrainę. Wybuch wojny znacząco zmienił perspektywy gospodarki w bieżącym i kolejnym roku. Wzrost niepewności, zaburzenia w handlu i na rynkach finansowych oraz globalny wzrost cen spowodował, że prognozowane tempo wzrostu w roku bieżącym i kolejnym będą niższe, pomimo dobrych wyników polskiej gospodarki w I kwartale br. Według prognoz służących do opracowania projektu ustawy budżetowej realny PKB w 2022 r. zwiększy się o 4,6%, a w 2023 r. tempo jego wzrostu wyniesie 1,7%.

Po stronie wydatkowej budżetu państwa na rok 2023 zabezpieczono niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych w odpowiedzi na zaistniałą sytuację geopolityczną i makroekonomiczną.

Czytaj także: Wsparcie finansowe dla producentów zużywających największe ilości gazu i energii elektrycznej

Budżet państwa na rok 2023 uwzględnia m.in.:

 • zwiększenie finansowania potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej z 2,2% PKB do 3% PKB;
 • środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny takie jak Program "Rodzina 500+", realizację świadczenia "Dobry Start" oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO);
 • wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia;
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8%;
 • wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8%;
 • wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8%,

Prognozowany deficyt budżetu państwa w 2023 r. wyniesie nie więcej niż 68 mld zł.

Jakie pieniądzie i na co przeznaczą w przyszłym roku na rolnictwo?

W przesłanych przez rząd do Sejmu dokumentów wynika, że w części 32 budżetu "Rolnictwo" przewiduje się wydatki rzędu 2,42 mld zł. W tym m.in. na:

 • postęp biologiczny w produkcji roślinnej 13,3 mln zł.;
 • ochronę roślin 15 mln zł.;
 • rolnictwo ekologiczne 3,5 mln zł.;
 • postęp biologiczny w produkcji w zwierzęcej 80 mln zł.;
 • dopłaty do ubezpieczenia upraw i zwierząt 920 mln zł.,

W części 33 "Rozwój wsi" wydatki wyniosą 4,8 mld zł, w tym na:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 4,4 mld zł.;
 • doradztwo rolnicze 340 mln zł.      

A w części 35 "Rynki rolne" wydatki wyniosą ponad 61 mln zł. (m.in. IJHARS).

Dotacja na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyniesie nieco ponad 20 mld zł. Dla porównania przyszłoroczna dotacja na ZUS to, aż 119 mld zł.

Co w rezerwach celowych? Ile na dopłaty do paliwa?

Rząd część wydatków tradycyjnie zapisał w rezerwach celowych.

 • dopłaty na paliwo rolnicze 1,340 mld zł.;
 • zwalczanie chorób zakaźnych oraz wypłatę wynagrodzeń wyznaczonych lekarzy weterynarii 548 mln zł.;
 • ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich 200 mln zł.;
 • środki na spółek wodnych 40 mln zł.;
 • zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego 152 mln zł.;
 • Fundusz Gwarancji w Rolnictwie 1 mld zł.,

W planie finansowym ARiMR przewidziano następujące działania i wydatki:

 • dopłaty ma materiału siewnego 70 mln zł.;
 • pomoc dla producentów świń na bioasekurację 31 mln zł.;
 • pomoc dla hodowców w związku z zakazem utrzymywania świń 6,3 mln zł.;
 • pomoc na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych 140 mln zł.;
 • pomoc dla pszczelarzy 35 mln zł.;
 • pomoc dla KGW 70 mln zł.,

Rząd szacuje, że wpływy z zagospodarowani mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wyniosą ponad 2 mld zł, z czego:

 • ze sprzedaży 1,2 mld zł.;
 • z odpłatnego korzystania 790 mln zł.

wk

Fot. envato.elements

22. maj 2024 11:01