StoryEditorPrawo dla pszczelarzy

Co składać się będzie na „Interwencje w sektorze pszczelarskim”?

15.10.2022., 09:00h

Komisja Europejska zatwierdziła „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027” na jego podstawie, od 2023 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizować będzie „Interwencje w sektorze pszczelarskim”. Co znalazło się w katalogu działań?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizować będzie, od 2023 roku „Interwencje w sektorze pszczelarskim”.
 

W skład działań wchodzi:

  • podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu pszczelarstwa;
  • wspieranie i modernizacja gospodarstw pasiecznych;
  • wsparcie w walce z warrozą za pomocą produktów leczniczych;
  • ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej;
  • pomoc w zakresie odbudowy i poprawy wartości użytkowej pszczół;
  • wsparcie naukowo-badawcze;
  • wspieranie badania jakości handlowej miody, a także identyfikacja miodów odmianowych.

Do kogo skierowana jest pomoc w sektorze pszczelarskim? 

- organizacje pszczelarskie działające w imieniu pszczelarzy;

- pszczelarze indywidualni;

- jednostki doradztwa rolniczego;

- placówki naukowo-badawcze.

image
Pierwszy w Polsce Bank Pszczeli. Na jakiej zasadzie to funkcjonuje?

Jakie są warunki ubiegania się o wsparcie w programie „Interwencje w sektorze pszczelarskim”

Najważniejszym warunkiem, który trzeba spełnić, aby ubiegać się o wsparcie, jest posiadanie wpisu do Ewidencji Producentów (EP) przez każdego pszczelarza. Również wtedy, gdy reprezentowany jest przez organizację.

Numer EP można otrzymać poprzez wystąpienie do kierownika biura powiatowego ARiMR.

Istotnym warunkiem pozwalającym na ubieganie się o wsparcie jest posiadanie wpisu do Ewidencji Producentów (EP) przez każdego pszczelarza ubiegającego się o pomoc – również, gdy reprezentuje go jakaś organizacja. O nadanie numeru w EP można wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR.

Wzór wniosku o wpis do Ewidencji Producentów. - otwórz

 

Nabory wniosków o przyznanie pomocy będą prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną.

Źródło: gov.pl
Fot: envato.elements

24. maj 2024 09:24