StoryEditorCo nas czeka w 2023 roku?

Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych. Jakie zmiany nas czekają z dniem 1 kwietnia 2023?

08.12.2022., 13:15h

Pojawią się zmiany w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, a także o Krajowej Administracji Skarbowej. Co przewiduje projekt, który ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku?

Poprawa efektywności działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – IJHARS, to jedno z głównych założeń zmian w ustawie. Nowe przepisy mają umożliwić IJHARS, ukierunkowanie działań na kontrolę jakości handlowej produktów. Natomiast zadania tyczące się kontroli transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji – EFRG, które dotyczą np. pszczelarstwa, mają zostać przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej – KAS.

Jakie są najważniejsze rozwiązania?

Jak czytamy na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do najważniejszych rozwiązań należeć będą:

  • Zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, związane z kontrolą transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, mają zostać przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej. Przede wszystkim chodzi o kontrolę udostępniania owoców i warzyw w szkołach, a także wsparcie pszczelarstwa.
  • Wypłaty środków dla polskich beneficjentów z EFRG, w ramach WPR, są kontrolowane przez IJHAR. Kontrole te nazwane są kontrolami ex-post. Kontrole te w całości, po zmianach, zostaną przekazane dyrektorom izb administracji skarbowej.
  • Możliwość większej koncentracji IJHARS na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
  • Do tej pory Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w swoich zadaniach miał przeprowadzanie analizy ryzyka oraz opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post EFRG. Po 1 kwietnia 2023. Obowiązek ten zostanie przekazany do Ministerstwa Finansów.

Wszystkie te rozwiązania wejść w życie mają od 1 kwietnia 2023 roku.

 

Bernat Patrycja na podst. Gov.pl

Fot: envato.elements

19. czerwiec 2024 19:30