StoryEditorGrupy producentów - wnioski o pomoc

Pomoc dla grup producentów i organizacji producentów. Od kiedy można składać wnioski?

18.10.2022., 13:31h

W bieżącym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzić będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Ile wynosi wysokość wsparcia?

Z dniem 17 listopada 2022 r. rozpocznie się nabór wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Potrwa do 30 grudnia 2022 r. Pomoc ta objęta jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kto może ubiegać się o pomoc?

  • Grupy producentów rolnych, uznane od 1 grudnia 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
  • Organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

image

Niedługo mija termin składania wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Kto wsparcia nie otrzyma?

O wsparcie nie mogą ubiegać się producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Ile wynosi wysokość wsparcia?

Przez okres pierwszych pięciu lat, pomoc realizowana będzie w formie rocznych płatności, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów.

Wysokość wsparcia wynosi:

  • w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto;
  • w drugim roku – 9 proc.;
  • w trzecim roku – 8 proc.;
  • w czwartym roku – 7 proc.;
  • w piątym roku – 6 proc.

Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Minimum punktów, które upoważnia do ubiegania się o wsparcie, wynosi 3.

Formularz wniosku wraz z załącznikami i instrukcją znajduję się tutaj: otwórz.

Dokumenty należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w regionalnym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lub przesłać je przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej, a także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

 

Źródło: gov.pl

Fot: envato.elements

15. czerwiec 2024 00:18