StoryEditorGdzie i do kiedy wnioski?

Ruszyła druga część naboru - sprzedaż miału węglowego. Gdzie i do kiedy można składać wnioski?

19.12.2022., 09:14h

Wicepremier Henryk Kowalczyk zaakceptował wznowienie programu dotyczącego sprzedaży miału węglowego przez Polską Grupę Górniczą S.A. Grupa odbiorców programu zwiększyła się o przetwórców owoców i warzyw. Do kiedy i gdzie można składać wniosek?

Dla kogo przeznaczona jest druga transza programu?

Druga transza programu przeznaczona jest dla;

  • Dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego, którzy prowadzą działalność w grupach PKD:

W zakresie suszarni pasz:

- 01.63.Z działalność usługowa następująca po zbiorach;

W zakresie przetwórstwa owoców i warzyw:

- 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;

- 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw;

- 10.39.Z Pozostałe przetwarzania i konserwowanie owoców i warzyw.

  • Dla producentów rolnych, którzy w ramach pierwszej transzy się nie zgłosili.

Czytaj także: 600 tys. ton węgla ma trafić do produkcji szklarniowej i tunelowej

Nowy dodatkowy wymóg

Zostaje prowadzony dodatkowy wymóg, trzeba posiadać w rejestrze REGON wymienione kody, jako „Działalność przeważająca wg PKD”. Taki wpis na dzień 30 września 2022 roku posiadały 3172 podmioty.

Gdzie i do kiedy można składać wnioski?

Polska Grupa Górnicza S.A. uruchomiła program sprzedaży. Wnioski można składać przez stronę internetową https://bit.ly/3FVwerw.

Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane mają być do dnia 20 stycznia 2023 roku. Weryfikacja odbędzie się według daty wpływu.

 

 

Bernat Patrycja

gov.pl/pgg.pl
fot: envato.elements

25. maj 2024 19:42