StoryEditorJak przechowywać jabłka?

Jak zadbać o chłodnie przed sezonem i lepiej przechowywać jabłka?

12.09.2022., 09:42h
Wyprodukowanie jabłek wysokiej jakości oraz ich zbiór w optymalnym terminie to na ogół połowa sukcesu. Sadownicy wydłużają podaż jabłek na rynku poprzez ich wielomiesięczne przechowywanie w warunkach niskotlenowych. Aby proces ten przyniósł oczekiwane rezultaty, już teraz warto zadbać o przygotowanie chłodni do sezonu.

Odpowiednie przygotowanie obiektu przechowalniczego jest warunkiem niezbędnym do utrzymania wysokiej jakości pozbiorczej owoców. W wyniku zaniedbań w tym zakresie istnieje realne zagrożenie nieuzyskania optymalnych parametrów podczas przechowywania, takich jak temperatura, skład gazowy (CO2: O2) czy wilgotność powietrza. Może to skutkować znacznym pogorszeniem parametrów jakościowych przechowywanych owoców, a w skrajnych przypadkach – skróceniem okresu ich przechowywania oraz co najgorsze – uszkodzeniami spowodowanymi zbyt wysokim stężeniem dwutlenku węgla, zbyt niskim stężeniem tlenu, więdnięciem owoców czy zbyt niską temperaturą. Dlatego w odniesieniu do każdej komory, każdego obiektu przechowalniczego ważne są przegląd i konserwacja zamontowanych tam urządzeń chłodniczych oraz pomiarowych.

Po pierwsze: dezynfekcja chłodni

Po każdym sezonie przechowalniczym, niezależnie od tego jak długo przetrzymywaliśmy owoce, należy umyć ściany, sufit, drzwi, posadzkę, aby zlikwidować ogniska chorób grzybowych w komorach. W tym celu można zastosować detergenty wykorzystywane do mycia powierzchni w przemyśle spożywczym. Ściany zbudowane z paneli z rdze...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów SAD
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
23. maj 2024 22:38