StoryEditor

Wyższe zbiory i niższe ceny krajowych gruszek

 Jakie będą plony gruszek w tym roku w Polsce? Ile wyniosą średnie ceny ich skupu?

Szacuje się, że zbiory gruszek wyniosą 85 tys. ton (będą wyższe o 55% niż w ubiegłym roku). Według Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ, w sierpniu br. ceny skupu wynosiły 2,532,93 zł/kg i były o 2025% niższe w porównaniu z 2017 r. Polska nie jest ważnym producentem gruszek w UE-25, ale wśród nowych krajów członkowskich produkuje ich najwięcej. IERiGŻ-PIB prognozuje, że średnie ceny skupu gruszek w całym 2018 r. wyniosą 2,60 zł/kg, tj. o ok. 20% mniej niż w 2017 r.

opracowanie: T. Smoleński (IERiGŻ-PIB, Warszawa)

Ceny płacone producentom za gruszki (w zł/kg)

Gatunki

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018/1

Gruszki deserowe

1,50

2,50

2,50

2,50

2,25

2,50

2,35

2,91

3,17

2,60

Źródło: notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB.
1/prognoza 

Powierzchnia uprawy i produkcja gruszek w Polsce

Wyszczególnienie

Powierzchnia uprawy w tys. ha

Zbiory w tys. ton

2014

2015

2016

2017

2018/1

2014

2015

2016

2017

2018

Gruszki

10,0

9,2

7,8

7,8

7,8

73,7

65,8

81,5

55,1

85,0

Źródło: „Wyniki produkcji roślinnej GUS” z poszczególnych lat. Dla 2018r. szacunek GUS z lipca br.
1/ szacunek powierzchni IERiGZ-PIB

29. styczeń 2023 14:26