StoryEditorWEBINARIUM Z EKSPERTAMI

Czym jest uprawa zrównoważona? Jakie korzyści z niej płyną? Porady eksperta! [VIDEO]

24.11.2022., 14:08h
Jak zrozumieć zmiany zachodzące w rolnictwie na naszych oczach, jak zarabiać więcej w gospodarstwie i dlaczego potrzebujemy zrównoważonej produkcji żywności? Na te pytania odpowiadali eksperci podczas naszego webinarium - Jak zarabiać na zrównoważonej produkcji żywności w rolnictwie?

Podczas naszego webinarium na pytanie, dlaczego potrzebujemy zrównoważonej produkcji żywności, starała się odpowiedzieć Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Czym jest rolnictwo zrównoważone?

— W debacie publicznej pojawia się bardzo dużo informacji o rolnictwie zrównoważonym, o rolnictwie ekologicznym, o którym już moi przedmówcy już wspomnieli, mówimy również o rolnictwie regeneratywnym, o rolnictwie węglowym, ale tak naprawdę czym jest rolnictwo zrównoważone? — mówi Małgorzata Bojańczyk.

Zrównoważone rolnictwo to wszystkie działania, które ograniczają wpływ rolnictwa na środowisko, przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej.

— Produkcja ekologiczna, chociaż odgrywa bardzo ważną rolę w zielonej transformacji, z uwagi na niższą wydajność, na mniejszą skalę, jest oczywiście istotna, ale nie zapewni takiego bezpieczeństwa żywnościowego, o którym teraz wszyscy mówimy. Z drugiej strony rolnictwo konwencjonalne, ten model ma zbyt wysoki koszt środowiskowy. Dlatego takim kompromisem jest rolnictwo zrównoważone, które bierze to, co najlepsze z rolnictwa ekologicznego i to, co mądre, jak rozwiązania cyfrowe z rolnictwa konwencjonalnego — dodaje Bojańczyk.

Jakie korzyści płyną z rolnictwa zrównoważonego?

  • optymalizacja nakładów na produkcję rolniczą,
  • zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej gospodarstwa,
  • ograniczenie wpływu rolnictwa na środowisko,
  • zwiększenie społecznej akceptacji rolnictwa,
  • zbudowanie przewagi konkurencyjnej gospodarstwa,
  • uzyskanie większego wsparcia finansowego w ramach WPR UE,
  • poprawa żyzności i produktywności gleb gospodarstwa,
  • zapewnienie dobrostanu zwierząt.

Co oznacza zrównoważona produkcja zwierzęca?

Zrównoważona produkcja zwierzęca to nic innego jak produkcja niskoemisyjna, która musi uwzględniać podwyższenie dobrostanu zwierząt oraz ograniczająca zużycie antybiotyków.

image

Praktyki regeneratywne

FOTO: PWR

Akademia ASAP

— Wszyscy jesteśmy świadomi zmian, jakie idą wraz z europejskim Zielonym Ładem, widzimy zmiany klimatyczne zachodzące w Polsce i w całej Europie. Dlatego chcielibyśmy jako stowarzyszenie, wyjść z kompleksową informacją, czym jest rolnictwo zrównoważone — dodaje Małgorzata Bojańczyk.

Kompendium wiedzy o rolnictwie zrównoważonym w jednym miejscu. Przystępna forma, wszystkich zagadnień z każdej dziedziny pracy rolnika. 13 obszarów, które zawierają łącznie aż 49 lekcji, poświęconych różnym aspektom zrównoważonego rolnictwa.

Zrównoważona żywność w kilku krokach

Po pierwsze edukacja – Asap Akademia czy warsztaty organizowane przez firmy, doradztwo agronomiczne itp.

Po drugie rolnicy – rolnik powinien dbać o glebę i dobrostan zwierząt, a także o zasoby wody czy bioróżnorodność wokół gospodarstwa.

Po trzecie przetwórcy – skracanie łańcuchów dostaw, współpraca z lokalnymi rolnikami i dostawcami.

Po czwarte sprzedawcy – Powinni przekazywać odbiorcom informacje o zrównoważonej żywności. Skracanie łańcuchów dostaw przez współpracę z lokalnymi producentami.

image

Przykłady zrównoważonego rolnictwa

FOTO: ASAP

Pytania od uczestników

  • Jak taka produkcja zrównoważona i regeneratywna, ma się do realiów polskiego klimatu k jak to wykorzystać?
  • Czy naprawdę ekoschematy i rolnictwo węglowe uzdrowią świat, jeżeli ze zmianami klimatu walczy tylko Europa? Czy może jednak wyrządzi sobie większe szkody w rolnictwie, ograniczy produkcję, a ludności cały czas przybywa.

Zapraszamy do obejrzenia naszej relacji video! 

18. lipiec 2024 17:59