StoryEditorKPO i pieniądze

Brak pieniędzy z Brukseli, gdzie jest 35 mld euro?

13.09.2022., 13:30h
WKWK

Polska powinna otrzymać aż 35 mld euro w dotacjach. Tymczasem unijnych pieniędzy jak nie było tak nie ma z Krajowego Planu Odbudowy. Czy to oznacza brak pieniędzy dla rolników?

Na początku czerwca 2022 r. Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. Ale jak dotychczas pieniędzy z tego źródła nie ma. Tymczasem Polska powinna otrzymać łącznie prawie 35 mld euro: w dotacjach 23 mld euro (czyli ponad 105 mld zł) oraz pożyczkę 11,5 mld euro (prawie 55 mld zł).

Optymizm premiera Morawieckiego, nie widzi probelmu

Pieniędzy nie ma z powodu konfliktu rządu z Komisją Europejską wokół realizacji tzw. kamieni milowych. Jednak Premier Mateusz Morawiecki powiedział ostatnio, że Polska prędzej czy później dostanie pieniądze z KPO. Jego zdaniem będzie to na przełomie tego roku. Szef rządu poinformował także, że ważne jest, aby Polska już dzisiaj ruszyła z projektami z KPO, bo możemy z niektórymi nie zdążyć, jeżeli zostaną rozpoczęte za późno, w przyszłym roku lub w kolejnych latach. Dlatego już kilka miesięcy temu zlecił Polskiemu Funduszowi Rozwoju, aby zbudował odpowiednią "machinę finansowania" tych projektów, które miały być finansowane z Krajowego Plany Odbudowy.

- I dzisiaj jestem dobrej myśli, że z jednej strony nasi partnerzy europejscy widzą, że my spokojnie dajemy sobie radę w tych okolicznościach, ponieważ naprawiliśmy finanse publiczne państwa polskiego – powiedział Mateusz Morawiecki.

Jakie są plany MRiRW ?

Także ministerstwo rolnictwa twierdzi, że realizuje Krajowy Plan Odbudowy tak jak zaplanowano.

- Fakt, że dotychczas KE nie przekazała środków na realizację inwestycji KPO nie oznacza rezygnacji z jakiejkolwiek inwestycji wskazanej w planie rozwojowym - napisał wiceminister Rafał Romanowski w odpowiedzi na interpelacje posłanki Krystyny Skowrońskiej.

W KPO MRiRW planuje następujące działania:

inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu;

  • inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego (wspólnie z MEiN);
  • inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich;
  • inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich.

Będą nabory wniosków z KPO?

Resort rolnictwa przygotował już 4 rozporządzenia, które zakładają nabory wniosków na następujące działania:

  • inwestycję w przetwórstwo rolno-spożywcze służące skracaniu łańcucha dostaw,
  • likwidację dachów wykonanych z azbestu i zastąpienie ich nowym pokryciem,
  • wymiana konstrukcji nośnych na plantacjach chmielu na bardziej bezpieczne dla konsumentów,
  • wsparcie w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury.

Wszystkie cztery rozporządzenia jako finansowanie wskazują Krajowy Plan Odbudowy, który choć zaakceptowany przez Komisję Europejską, nie został uruchomiony.

Skąd pieniądze ?

Ministerstwo rolnictwa przypomina, że w 2022 r. weszła w życie ustawa "o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027", która tworzy podstawy prawne dla systemu wdrożenia KPO i warunki dla zapewnienia przez Polski Fundusz Rozwoju wyprzedzającego finansowania inwestycjom finansowanym z części grantowej KPO.

Ustawa ta wprowadziła m.in. przepisy stanowiące, że inwestycje w ramach KPO, których realizacja jest finansowana ze środków wsparcia bezzwrotnego (granty), są finansowane ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich lub ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju.

Natomiast inwestycje KPO, których realizacja jest finansowana z wykorzystaniem środków pożyczki mogą być finansowane z budżetu państwa.

 

fot. pixabay

25. maj 2024 19:22