StoryEditorZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA

Czas na zrównoważoną produkcję owoców? - Agnieszka Dywan, Związek Sadowników RP

12.10.2022., 11:30h
Agnieszka DywanAgnieszka Dywan

Wszyscy obserwatorzy światowej produkcji żywności nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Konsumenci są bardziej świadomi i mają coraz wyższe wymagania odnoszące się zarówno do samego produktu (jego jakości, smaku, różnorodności), jak i sposobu jego produkcji. Założenia unijnego Zielonego Ładu, które dla wielu sadowników są na razie abstrakcją, niebawem staną się szarą rzeczywistością. Głównym jego celem jest transformacja sektora żywnościowego, energetycznego, transportu, przemysłu, budownictwa i ekosystemu. Mają one dążyć do neutralności klimatycznej, czyli zerowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Związek Sadowników RP obserwując tę nadchodzącą reformę, złożył w ubiegłym roku do Komisji Europejskiej wniosek o charakterze informacyjno-edukacyjnym pt. "Czas na zrównoważoną produkcję owoców". Jej działania są skierowane głównie do producentów jabłek i owoców jagodowych na trzech rynkach docelowych: Polski, Austrii i Niemiec.

Kampania ma na celu poszerzenie wiedzy o unijnym zrównoważonym rolnictwie i roli sektora rolno-spożywczego w działaniach na rzecz klimatu i środowiska. Działania będą podkreślać zrównoważenie środowiskowe sadownictwa w UE, jednocześnie zwracając uwagę na jego korzystny wpływ na działania w dziedzinie klimatu i środowiska. W ramach projektu poszerzona zostanie wiedza o Integrowanej Produkcji Roślin oraz o produkcji ekologicznej jabłek i owoców jagodowych oraz ich pozytywnym wpływie na klimat.

W szczególności kampania koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z wprowadzaniem odmian drzew owocowych odpornych na zmiany klimatyczne oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki wodą. Ponadto działania będą edukować w zakresie, w którym Integrowana Produkcja Roślin i produkcja ekologiczna wpływają na: ochronę bioróżnorodności i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, zrównoważone użytkowania gleb oraz zrównoważone spożycie.

Polska - "największy sad Europy"

Polska jest niezmiennie największym w Europie producentem jabłek i liczącym się graczem na świecie. Najwyższy w UE poziom produkcji jabłek przekłada się także na największą powierzchnię upraw sadowniczych w Polsce, która nazywana jest także "największym sadem Europy".

Obecnie obszar uprawy jabłek w Polsce wynosi nieco ponad 155 tys. ha, co stanowi 1/3 wszystkich europejskich sadów. Oprócz jabłek Polska jest także największym w Unii Europejskiej producentem owoców jagodowych.

Wedle danych Eurostat niemal połowa obszaru upraw owoców jagodowych w Unii Europejskiej – czyli 95,6 tys. ha – znajduje się właśnie w naszym kraju.

Sady - naturalny pochłaniacz dwutlenku węgla

Sady – poza dostarczaniem owoców – są też naturalnym pochłaniaczem dwutlenku węgla – dlatego tak ważne jest nie tylko ich zachowanie, lecz także zwiększenie powierzchni sadów, w których produkcja jest uprawiana w sposób zintegrowany lub w oparciu o wymogi rolnictwa ekologicznego.

Chociaż nie ma aktualnie badań określających bardzo szczegółowo poziom zmniejszania emisji CO2 przez unijne sady, to należy podkreślić, że zgodnie z założeniami strategii "Od pola do stołu" praktyki rolnicze, które przyczyniają się do pochłaniania CO2 z atmosfery, przyczyniają się do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej.

Sady – poza dostarczaniem owoców – są też naturalnym pochłaniaczem dwutlenku węgla

To jest potencjał, który polscy sadownicy powinni bezwzględnie wykorzystać, a nawet na tym zarabiać.

Naszą kampanią i jej działaniami będziemy starali się przez trzy lata informować sadowników o korzyściach, jakie mogą czerpać ze zrównoważonej produkcji owoców. 

20. maj 2024 13:59