StoryEditor"Problemów nadal jest mnóstwo"

Henryk Kowalczyk podsumowuje rok swojej pracy

28.10.2022., 08:00h
Kamila SzałajKamila Szałaj

26.10.2022 minął rok, odkąd Henryk Kowalczyk został ministrem rolnictwa. Jak podsumował swoją działalność? Co uznał za największy sukces?

- Problemów w rolnictwie jest nadal mnóstwo. Obecny czas, z uwagi na wojnę w Ukrainie, nie jest łatwy. Szaleją ceny nawozów, ceny energii, ale próbujemy rolnictwo przeprowadzić przez te burzliwe czasy w miarę bezpieczny sposób – powiedział minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Przymierzamy się więc do tego, aby ustabilizować ceny nawozów produkowanych przez zakłady nawozowe

Kolejnym problemem, przed którym stanął minister rolnictwa był wzrost cen nawozów.

- W styczniu 2022 r. podjęliśmy decyzję o uruchomieniu dopłat do nawozów. Przygotowaliśmy na to 3,9 mld zł.  Rolnicy skorzystali z tej oferty, kupili nawozy i je zastosowali, dzięki czemu spadku plonów nie było – powiedział minister.

Minister Kowalczyk zaznaczył, że problem nawozów nie jest do końca rozwiązany, bo choć w tej chwili staniały, to nie ma gwarancji, że ich ceny się utrzymają. Minister poinformował jednak, że rząd nie planuje dopłat do nawozów na wiosnę 2023 r. Tym razem wsparciem mają zostać objęci producenci nawozów.

- KE wydała projekt rozporządzenia, który umożliwia dofinansowanie zakładów nawozowych. Taka pomoc jest bardziej sprawiedliwa, obiektywna i skuteczna, bo dopłaty do nawozów przy cenie 7000 zł za tonę saletry niewiele by zmieniły dla rolnika. Przymierzamy się więc do tego, aby ustabilizować ceny nawozów produkowanych przez zakłady nawozowe. Będziemy szli w kierunku stabilizacji cen i pokrywania strat zakładom nawozowym, po to by oferowały one cenę stabilną dla rolników. Pomoc dla rolników w tym momencie byłaby bardzo trudna do zrealizowania i nieadekwatna – wyjaśnił Kowalczyk.

Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego

Kolejną kwestią, którą zajmował się przez ten rok minister rolnictwa był system ubezpieczeń upraw rolnych.

-  Zakupiliśmy udziały w TUW Pocztowym i pod nazwą Agro TUW oferujemy kompleksowe ubezpieczenia, także od suszy – zaznaczył minister i dodał, że udało się wdrożyć ustawę, która pozwala, by ARiMR opłacała składkę na ubezpieczenia rolne z  dopłat bezpośrednich rolnika.

Jako kolejny element ułatwiający pozyskiwanie środków przez małe gospodarstwa minister wskazał uwolnienie rolniczego handlu detalicznego.

image
Co można sfinansować dotacją na Rolniczy Handel Detaliczny?

- Podnieśliśmy próg sprzedaży bez podatku z 40 tys. zł do 100 tys. zł, umożliwiliśmy sprzedaż na terenie całego kraju i zobowiązaliśmy samorządy do udostępnienia bezpłatnych miejsc dla rolników na targowiskach w piątki i soboty – powiedział minister.

Krajowy Plan Strategiczny - 25 mld zł dla polskich rolników

Wicepremier Kowalczyk przypomniał, że udało się zatwierdzić Krajowy Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027 w kwocie ponad 25 miliardów euro. Zaznaczył też, że udało się wyrównać dopłaty bezpośrednie dla gospodarstw do 30 ha.

- Już w tym roku ponad 60 proc. gospodarstw otrzymuje płatności bezpośrednie powyżej średniej unijnej. Od nowego roku wyższe dopłaty otrzymają także gospodarstwa do 50 ha. Do tego wyrównania przysłużyła się płatność redystrybucyjna i uzupełniająca płatność obszarowa z polskiego budżetu – poinformował.

Pieniądze z KPO: rozwój przetwórstwa dla rolników i dla przedsiębiorców

Wśród swoich działań wymienił także uruchomienie środków dla rolników z Krajowego Planu Odbudowy. W tej chwili trwa nabór na cztery działania: 

  • wymiana pokryć dachowych z azbestem,
  • wymiana słupów chmielowych,
  • rozwój przetwórstwa dla rolników i dla przedsiębiorców.

Co jeszcze minister Kowalczyk uznał za swój sukces?

Minister przypomniał, że nadal funkcjonują dopłaty do wapnowania gleb; realizowane jest także usuwanie folii rolniczych, utylizacja azbestu czy dopłaty do materiału siewnego.

- W tym roku po raz pierwszy zastosowaliśmy stałe stawki dopłat do materiału siewnego. Do tej pory stawki były redukowane, jeśli było więcej wniosków – poinformował.

Minister wyjaśnił też, że są zmiany w PROW 2014-2022. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na wsparcie odnawialnych źródeł energii - na fotowoltaikę z magazynem energii lub pompami ciepła oraz na biogazownie.

Wśród działań, które udało się zrealizować minister wymienił utworzenie Krajowej Grupy Spożywczej i uporządkowanie systemu emerytur.

image
KGS – Poszukujemy nowych rynków dla polskich owoców i warzyw

-  Od 15 czerwca 2022 roku rolnik może pobierać emeryturę bez konieczności przekazywania gospodarstwa.  Podwoiliśmy też wzrost świadczenia chorobowego i świadczenia z tytułu utraty zdrowia. Poza tym umożliwiliśmy korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych dla rolników i dla rolników emerytów – poinformował Kowalczyk. Dodał, że rząd pracuje w tej chwili nad systemem waloryzacji emerytur rolniczych.

 

na podst. Kamila Szałaj tygodnik-rolniczy.pl

fot. Farce-MRiRW

20. czerwiec 2024 21:51