StoryEditorZaliczki i dopłaty

Ile pieniędzy ARiMR wypłaciła w zaliczkach m.in. na poczet dopłat bezpośrednich w ciągu jednego dnia?

19.10.2022., 10:00h
Bartłomiej Czekała, Karol PomeranekBartłomiej Czekała, Karol Pomeranek

Z dniem 17 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła, wypłacanie producentom rolnym zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych za rok 2022. Do Agencji wpłynęło w tym roku 1 milion 261 tysięcy wniosków. Do ilu z nich, pieniądze trafiły już pierwszego dnia?

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 82 tysiące beneficjentów otrzymało pierwszego dnia zaliczki w ramach płatności bezpośrednich w wysokości około 584 milionów złotych, a w ramach płatności obszarowych, pieniądze trafiły do prawie 59 tysięcy beneficjentów i przelano niemal 150 milinów złotych.

Jak kształtują się stawki dopłat bezpośrednich za 2022 rok?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po ogłoszeniu kursu euro do przeliczenia dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych za 2022 rok przygotowało projekty 8 rozporządzeń, które zostały już przyjęte i weszły w życie. Zawierają one stawki dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych, na które łącznie przeznaczona jest  w budżecie kwota 16,96 mld złotych.

Przyjęte w rozporządzeniach stawki dopłat i płatności zostały określone w następującej wysokości:

 • jednolita płatność obszarowa 518,01 zł/ha
 • płatność za zazielenienie 347,66 zł/ha
 • płatność dla młodego rolnika 360,91 zł/ha
 • płatność dodatkowa 196,14 zł/ha
 • płatność do bydła 363,16 zł/szt.
 • płatność do krów 465,37 zł/szt.
 • płatność do owiec 121,47 zł/szt.
 • płatność do kóz 51,05 zł/szt.
 • płatność do roślin strączkowych na ziarno 673,50 zł/ha
 • płatność do roślin pastewnych 515,26 zł/ha
 • płatność do chmielu 2 257,46 zł/ha
 • płatność do ziemniaków skrobiowych  1 761,46 zł/ha
 • płatność do buraków cukrowych 1 806,58 zł/ha
 • płatność do pomidorów 3 601,68 zł/ha
 • płatność do truskawek 1 575,39 zł/ha
 • płatność do lnu 748,91 zł/ha
 • płatność do konopi włóknistych 274,82 zł/ha
 • płatność do tytoniu – Virginia 3,38 zł/kg
 • płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,44 zł/kg
 • uzupełniająca płatność podstawowa 41,10 zł/ha

image
Płatności Bezpośrednie 2022

Dopłaty bezpośrednie – Ile do hektara truskawek?

Stawka płatności podstawowej w 2026 r. może wynieść ok. 120 EUR/ha

Według szacunków MRIRW, w 2023 r. stawka płatności podstawowej w Polsce wyniesie ok. 116 EUR/ha, i tym samy będzie wyższa od stawki JPO za 2022 r. (107 EUR/ha).

– Według wyliczeń wysokość stawki płatności podstawowej w Polsce będzie zwiększała się z roku na rok, a w 2026 r. może wynieść ok. 120 EUR/ha. Jednocześnie przewiduje się, że suma stawki płatności podstawowej i średniej stawki ekoschematów (które zastąpiły płatność za zazielenienie) będzie zbliżona do sumy stawki JPO i płatności za zazielenienie (ok. 180 EUR/ha) – podaje MRiRW.

Państwa członkowskie będą mieć poziom płatności wynoszący co najmniej 200 EUR na hektar 

Kiedy należy się spodziewać wyrównania płatności bezpośrednich na terenie UE? Jak objaśnia resort rolnictwa, przebiega to wg schematu:

 • We wszystkich państwach członkowskich, w których płatności bezpośrednie na hektar wynoszą mniej niż 90 proc. średniej UE, różnica między obecną średnią wysokością ich płatności bezpośrednich a 90 proc. średniej UE zostanie zmniejszona o 50 proc. w sześciu równych etapach, począwszy od 2022 r.
 • Ponadto wszystkie państwa członkowskie będą mieć poziom płatności wynoszący co najmniej 200 EUR na hektar w 2022 r. i wszystkie państwa członkowskie osiągną co najmniej 215 EUR na hektar do 2027 r.
 • Konwergencja będzie finansowana proporcjonalnie przez wszystkie państwa członkowskie.

17,33 mld EUR – pula środków UE na płatności bezpośrednie 

Jak podkreśla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, całkowita pula środków UE na płatności bezpośrednie w latach 2023-2027 będzie wyższa (o ok. 303 mln EUR) niż w ostatnich pięciu latach i wyniesie ok. 17,33 mld EUR. 

– Należy jednak wyjaśnić, że kwota ta nie obejmuje ewentualnego transferu środków na 2027 r., który możliwy będzie do zastosowania z budżetu nowej perspektywy finansowej (zakładając, że na 2027 r. wysokość tego transferu z II filaru WPR wyniesie tak jak obecnie 396 mln EUR, kwota ta może wzrosnąć do ok. 17,72 mld EUR) – wylicza resort.

Informacje o proponowanych rozwiązaniach i szacunkowych stawkach na lata 2023-2027 dostępne są TUTAJ.

 

Na podstawie Bartłomiej Czekała, Karol Pomeranek topragrar.pl

Fot. envato.elements

20. czerwiec 2024 21:57