StoryEditor„Program dla szkół” - jak zostać dostawcą?

Jak zostać dostawcą owoców do szkół podstawowych? Przedstawiamy warunki!

09.01.2023., 09:00h

„Program dla szkół” skierowany jest przede wszystkim do dzieci, uczęszczających do szkół podstawowych, muzycznych, a także baletowych. Celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych i propagowanie zdrowego odżywiania. Kto może starać się o miano dostawcy owoców do szkół? Przedstawiamy warunki i zasady zatwierdzenia dostawców.

„Program dla szkół” to akcja mająca na celu propagowanie zdrowego odżywiania wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych i baletowych. Program ma wprowadzić trwałe nawyki żywieniowe, poprzez wprowadzenie do diety owoców, warzyw oraz mleka i jego przetworów.

Jakie są zasady zatwierdzania dostawców?

O miano dostawcy, który będzie brał udział w programie w zakresie organizacji dostaw warzyw, owoców i mleka wydawanego przez Dyrektora OT KOWR, może ubiegać się:

  • dostawca lub dystrybutor produktów,
  • organizacja występująca w imieniu przynajmniej jednej szkoły podstawowej lub organów odpowiedzialnych za edukację i powołanych specjalnie w tym celu,
  • wszelkie inne jednostki publiczne lub prywatne zaangażowane w zapewnianie dostaw produktów i zarządzanie nimi.

image
Rynek polskiego jabłka

Obecnie rządzący nie mają chyba pomysłu, na to, żeby jakoś uzdrowić, postawić na nogi sadownictwo - Lewica z pomysłem dla polskiego sadownictwa

Podmioty takie są zobowiązane do prowadzenia działalności w zakresie zarówno produkcji, jak i przetwórstwa odpowiednio owoców, warzyw lub mleka i jego przetworów od co najmniej 6 miesięcy. Zasada ta dotyczy podmiotów, niebędących spółdzielniami rolników czy związkami spółdzielni rolników, a także grup producentów rolnych czy ich związków, a także organizacji producentów owoców i warzyw lub zrzeszeń organizacji owoców i warzyw, oraz organizacji producentów mleka lub związków organizacji producentów mleka. Muszą dysponować niezbędnym wyposażeniem, które zapewni prawidłowe przeprowadzenie działań związanych z zakupem, przygotowaniem dostawy i samą dostawą.

Kto nie może ubiegać się o zatwierdzenie?

O zatwierdzenie w „Programie dla szkół” ubiegać nie mogą się podmioty, które powiązane są osobowo i kapitałowo, a także organizacyjnie i gospodarczo z osobami, w stosunku, do których zastosowano środki sankcyjne. Lista osób i podmiotów, wobec których zastosowano środki sankcyjne opublikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami).

Co trzeba zrobić, aby uzyskać zatwierdzenie w „Programie dla szkół”?

Aby uzyskać zatwierdzenie w „Programie dla szkół”, podmiot powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie dostawcy do udziału w „Programie dla szkół” do właściwego Dyrektora OT KOWR na formularzu dostępnym TUTAJ.

Do czego zobowiązany jest zatwierdzony dostawca?

Zatwierdzony dostawca w programie jest zobowiązany do:

  • zawarcia umowy nieodpłatnego dostarczania owoców, warzyw, mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej.
  • złożenia do właściwego miejscowo Dyrektora OT KOWR kopie umów zawartych ze szkołami podstawowymi w terminie, który określony jest poniżej.
  • Kopie umów składane mogą być zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego.

Dostawca powinien, jak czytamy:

- zapoznać się z warunkami i przepisami, zapewnić prawidłowe wykorzystanie produktów finansowanych w ramach programu, poinformować szkoły podstawowe, z którymi zostały podpisane umowy o nieodpłatnym dostarczaniu owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych w ramach „Programu dla szkół”, o możliwości udostępniania dzieciom, uczącym się w systemie zdalnym, produktów odebranych przez ich rodziców/ opiekunów prawnych, udostępniania dzieciom, uczęszczającym do klas VI - VIII szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas III-V ogólnokształcących szkół baletowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MRiRW, w związku z wprowadzeniem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Sposób poinformowania leży po stronie dostawcy, dokonywać zmian w umowie, o której mowa w pkt 20 ppkt 1 w zakresie niezależnych od stron zmian polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby dzieci uczestniczących w programie (w przypadku rezygnacji lub przystąpienia dzieci do programu w trakcie trwania danego semestru roku szkolnego) w formie pisemnej (kopie zmian do umów mogą być składane w formie papierowej lub elektronicznej).

Na stronie KOWR prowadzony jest wykaz dostawców zatwierdzonych, biorących udział w „Programie dla szkół” www.programdlaszkol.org

Więcej szczegółowych informacji, oraz wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów i formularzy, znajduję się TUTAJ

 

Bernat Patrycja

Źródło: gov.pl
Fot. envato.elements

01. czerwiec 2023 14:29