StoryEditor

Pneumatyczna defoliacja liści w celu poprawy koloru i jakości jabłek

21.03.2022., 11:55h

Lepsze wybarwienie to lepsza cena. Niewątpliwie wygląd sprzedawanych owoców przyciąga konsumenta końcowego. Wpływ na kolor mają między innymi czynniki środowiskowe takie jak temperatura czy światło. 

Dobre wybarwienie jabłek wiąże się z uzyskaniem lepszych cen na rynku świeżych owoców. Przyciągają one wzrok klienta końcowego. To, co wpływa na kolor to na pewno antocyjany, karotenoidy. Rozwój pigmentu jest wynikiem genetyki drzew, odżywienia, architektury korony czy stadia rozwojowego owoców. Wybarwienie zależy również od czynników środowiskowych takich jak temperatura i świtało.

Laimburg Research Center i Cornell University prowadzili badania w zakresie poprawy jakości jabłek.

Jak poprawić wybarwienie?

Sadownicy muszą stosować różne strategie w celu poprawy wybarwienia. Przycinanie latem czy usuwanie liści to jedne z używanych praktyk. Niektórzy stosowali ręczne usuwanie liści, aby owoce wystawione były na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ale jest to jednak praktyka i pracochłonna i kosztowana.

Badania przedstawione na dorocznej konferencji international Tree Fruit Assosciation, gdzie naukowcy Christian Andegassen ze Stacji badawczej w Laimburgu i Mario Miranda Sazo z Cornell Cooperatice Extenstion, podzielili się wynikami i obserwacjami z wykorzystaniem pneumatycznej defoliacji drzew jabłoni oraz wpływem, jaki miał ten zabieg na jakość owoców.

Andergassen oceniał defoliacje liści na odmianach Nicoter, kanzi, Cripps Pink i Pink Lady. Grupa badawcza porównywała ręczne usuwanie liści, przycinanie latem oraz pneumatyczną maszynę do defoliacji.
Maszyna taka wykorzystuje naprzemienne impulsy sprężonego powietrza. Badanie miało na celu sprawdzenie, czy zapewni ona podobny poziom defoliacji i poprawę czerwonego wybarwienia w porównaniu z defoliacją ręczną.

Wyniki

Odmiany Nicoter i Kanzi wykazały o ponad 33% lepsze wybarwienie w przypadku zarówno przycinania letniego, ręcznego jak i pneumatycznego w stosunku do kontroli.
Usuwanie liści maszyną do defoliacji lub ręcznie dawało następujące wyniki: 89,6% i 90,1% jabłek, gdzie wybarwienie było większe niż 33%, w przypadku kontroli było to jedynie 53,3%, a cięcie letnie dało wynik 70,4%.

Mario Sazo, poinformował, że wykorzystanie pneumatycznej defoliacji w Nowym Jorku poprawiło zarówno jakość, jak i kolor owoców na takich odmianach jak:
- Gala;
- Fuji;
- Pink lady;
- Minneiska;
- Honeycrisp.
Jednak w przypadku odmiany Minneiska i Honeycrisp nastąpiła niepożądana reakcja – zbyt wiele owoców zostało zrzuconych z drzew.

Badacze przedstawili kilka ogólnych zaleceń i wniosków:

  • ciśnienie powietrza nie powinno przekraczać 0,8 barów przy prędkości ciągnika około 1 km/ha;
  • wystarczy usunąć około 50% liści, aby znacząco poprawić kolor owoców;
  • defoliacje wykonać nie wcześniej niż dwa tygodnie przed planowanym zbiorem;
  • starać się wykonać defoliację nie bezpośrednio, gdy zapowiadane jest ostre słońce - może to doprowadzić do stresu fotooksydacyjnego oraz oparzeń słonecznych.
Bernat Patrycja
Źródło: canr.msu.edu
Fot: envatoelements
22. maj 2024 10:32