StoryEditor

Import i konsumpcja soku pomarańczowego w UE

11.03.2019., 14:56h
Według najnowszych prognoz USDA, globalna produkcja soku pomarańczowego w sezonie 2018/19 będzie o 22,5% wyższa niż w poprzednim sezonie i wyniesie 2 mln t (65 Brix). Wzrost produkcji spowodowany będzie korzystnym przebiegiem warunków pogodowych.

Istotne zwiększenie zbiorów pomarańczy prognozowane jest w przypadku Brazylii i Stanów Zjednoczonych - odpowiednio o 19% i 75% w stosunku do roku ubiegłego. Gwarantuje to większą dostępność owoców do przetwórstwa.

Wzrost produkcji soku pomarańczowego w Brazylii wyniesie 194 tys. t, co daje łączną produkcję w sezonie na poziomie 1,2 mln t. Oznacza to, że Brazylia umocni swoją pozycję czołowego producenta soku pomarańczowego, wytwarzając  ponad 62% światowej produkcji. Jednocześnie konsumpcja krajowa pozostanie na niezmienionym poziomie około 40 tys. t, co spowoduje wzrost eksportu o  około 10% r/r ( do 1,2 mln t).

USDA prognozuje, że produkcja w USA będzie większa o 140 tys. t i wyniesie 327 tys. t. Tym samym Stany Zjednoczone pozostaną drugim producentem soku pomarańczowego na świecie, z 16,5-proc. udziałem w globalnej produkcji. Wzrost krajowej  produkcji zwiększy konsumpcję o prawie 4%, ale też poziom zapasów o prawie 6%. Większa będzie też presja na wywóz produktu poza USA. Zakłada się, że w sezonie 2018/19 USA wyeksportuje 40 tys. t soku pomarańczowego tj. o 14% więcej niż w poprzednim sezonie. Konsekwencją dużej produkcji będzie mniejszy o ok 22%  import soku pomarańczowego dla Stanów Zjednoczonych.

Również produkcja soku pomarańczowego w Meksyku wzrośnie o prawie 8% r/r i wyniesie 210 tys. t. Zważywszy, że konsumpcja krajowa utrzymuje się na stabilnym poziomie, wzrost produkcji będzie oddziaływać na zwiększenie eksportu. Szacuje się, że wzrośnie on o 8,5% do poziomu 203 tys. t.

Wzrostu produkcji soku pomarańczowego należy się również spodziewać w Unii Europejskiej. USDA prognozuje, że wyniesie ona 106 tys. t, czyli o 9% więcej niż w poprzednim sezonie. Konsumpcja soku pomarańczowego w dwóch ostatnich sezonach była stabilna, a w sezonie 2018/19 może nieznacznie spaść - o około 0,5% do poziomu 736 tys. t. Wzrost produkcji i stagnacja w konsumpcji wpłynie na 1% spadek importu. Niemniej jednak, Unia Europejska pozostanie największym importerem soku pomarańczowego, sprowadzającym ponad 51% całego światowego importu i prawie 35% światowej produkcji soku pomarańczowego.

Maciej Kania
źródło: Karolina Załuska – Agro dwutygodnik BGŻ BNP Paribas

22. lipiec 2024 06:32