StoryEditor

Polacy wspierają rozwój ukraińskiego sadownictwa

Jak podaje portal warzywaiowoce.pl, na stronie „Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód” można przeczytać informacje o projekcie finansowanym ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mającym na celu wsparcie rozwoju nowoczesnego sadownictwa na Ukrainie. Poniżej szczegółowe informacje.

„Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód” z Kielc oraz Wołyńska obwodowa organizacja społeczna „Fundacja rozwoju lokalnego” z Łucka rozpoczęły realizację międzynarodowego projektu pn. Zachodnioukraińska Kooperatywa Ogrodniczo-Sadownicza. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej. Inicjatywa to efekt działań partnerów z Kielc i Łucka przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości ludności wiejskiej Wołynia w zakresie sadownictwa i ogrodnictwa poprzez powstanie pierwszej w zachodniej Ukrainie Kooperatywy Ogrodniczo-Sadowniczej opartej o nowoczesne polskie standardy jakości produkcji i zarządzania.

Cel ten zostanie osiągnięty do końca 2018 r. poprzez transfer najlepszych praktyk i utworzenie modelowych gospodarstw z uprawą malin. Pozwoli to na rozwój długoterminowej współpracy polskich i ukraińskich partnerów z województw świętokrzyskiego i lubelskiego oraz obwodu wołyńskiego.

Pierwszym etapem projektu jest zaproszenie 30 przyszłych uczestników do Polski, a także wzięcie udziału w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach i konsultacjach z polskimi ekspertami. Tematem przewodnim będą nowoczesne standardy w tworzenia plantacji i uprawie malin.

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych już w 2017 roku przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku – także w ramach programu Polska Pomoc. W organizacji ubiegłorocznych działań współpracowały także Fundacja „Wektor inicjatywy społecznej” (Ukraina) oraz Fundacja Europejska Akademia Samorządowa (Polska).

Dotychczas udzielone przez polskich ekspertów wsparcie szkoleniowo-doradcze dla ponad 50 ukraińskich rolników, weteranów ATO i osób przesiedlonych pozwoliło na opracowanie planu utworzenia na Wołyniu w 2018 r. nowoczesnych, ekologicznych plantacji malin w oparciu o nasze standardy. Nasz kraj jako główny inicjator jest zainteresowany długoterminową współpracą z przyszłą Kooperatywą na Ukrainie.

Polscy partnerzy przekażą Ukraińcom:

  • minimum 70 000 sadzonek najlepszych odmian maliny,
  • ekologiczne środki ochrony roślin,
  • wyposażenie techniczne,
  • udzielą kompleksowego wsparcia ekspertów w budowie plantacji.

Jednocześnie do końca roku będą opracowywane strategiczne dokumenty niezbędne do powstania Zachodnioukraińskiej Kooperatywy Sadowniczo-Ogrodniczej, do której dodatkowo zaproszone zostaną Zjednoczone Terytorialne Gromady, ukraińscy eksperci oraz szkoły rolnicze z obwodu wołyńskiego.

am za www.siew.org.pl

01. październik 2023 17:20