StoryEditor

Prawie 10% więcej owoców z krzewów i plantacji, a o 5,8% więcej z drzew owocowych – szacunki GUS

11.08.2022., 12:16h

Jak kształtują się wstępne szacunki produkcji owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych? O ile więcej w tym roku zebranego będzie plonu?

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2022 r. przedstawiają się następująco:

  • zbiory owoców z drzew będą o 5,8% wyższe od ubiegłorocznych i wyniosą ponad 4,7 mln t;
  • produkcję owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niemal 620 tys. t, czyli o 9,3% więcej od zbiorów w 2021 r. 

Co wpłynęło na kształtowanie się produkcji roślinnej w tym sezonie?

W tym sezonie mimo wyższych plonów, przewagę miały jednak niekorzystne czynniki:

  • chłodne dni w kwietniu i w pierwszej połowie maja ze spadkami temperatury powietrza przy gruncie, hamujące wzrost i rozwój roślin;
  • wiosenny niedobór opadów, powodujący rejonami nadmierne przesuszenie gleby;
  • lokalnie występujące w czerwcu i lipcu ekstremalne zjawiska klimatyczne, tj. burze, gradobicia i nawałnice połączone z silnym wiatrem.

Owoce z drzew i krzewów w tym roku na plusie

Zbiory owoców z drzew w sadach są obecnie szacowane na wartość ponad 4,7 mln t. Prawie o 6% więcej niż w roku poprzednim. Natomiast zbiory owoców z krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych oceniono na niespełna 620 tys. t,  co daje wynik o 9% wyższy niż w roku poprzednim.

Pogoda dla upraw sadowniczych pod koniec ubiegłego roku oraz początku tego była dość sprzyjająca, umożliwiając dobre przezimowanie oraz rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego.

Niskie temperatury oraz bark opadów spowodował spowolnienie rozwoju roślin, przez co kwitnienie rozpoczęło się z nieznacznym opóźnieniem.
Utrzymująca się susza wpłynęła na opad zawiązków owoców, a gradobicia zniszczyły część plantacji często powodując starty w owocach, które w konsekwencji nie nadawały się do zbioru.

Na ostateczny wynik zbiorów  wpływ będzie miała pogoda w nadchodzącym czasie okresu wegetacyjnego.

Jeżeli chodzi o zbiory z sadów jabłoniowych tutaj szacowane są na poziomie 4,2 mln ton, czyli o około 5% więcej niż w roku poprzednim. Produkcja gruszek szacowana jest na 82 tys. ton, aż o 19% więcej niż w ubiegłym sezonie. Zbiory śliwek to wartość 132 tys. ton – 12% więcej niż przed rokiem. Plon wiśni wzrosnąć ma o 10% dając wynik 183 tys. ton. Czereśnie oszacowane są na poziomie 78,5 tys. ton, 33% więcej niż w 2021 roku. Brzoskwinie, morele i orzechy włoskie dać mają wynik o 38% wyższy i wyniosą 20 tys. ton. 

Produkcja owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych oceniono na niespełna 620 tys. t, tj. o 9,3% więcej niż w roku 2021.
Większość plantacji krzewów owocowych okres zimowy przetrwała w stanie zadowalającym. Jedynie uszkodzenia mrozowe występujące na początku kwietnia 2022 roku dały o sobie przede wszystkim znać na plantacjach malin, truskawek i porzeczek. To co ograniczało produkcję to głównie panująca susza oraz lokalne opady gradu.

Zbiory truskawek ocenia się na ok. 185 tys. ton, czyli o 18,8% więcej niż przed rokiem. Maliny w tym roku cieszyły się większym zainteresowaniem wśród producentów, przez co wzrosła liczba plantacji. Łączne zbiory malin oszacowane są w tym momencie na wielkość około 111 tys. ton, czyli o 7% więcej niż w roku 2021.
Porzeczki białe, czarne i czerwone określa się ogółem na 151,5 tys. ton, co jest równoznaczne z nieprzekroczeniem poziomu z ubiegłego sezonu.
Plonowanie agrestu oceniono na  9,8 tys. ton, dodatkowo niskie ceny skupu wpływają na zaniedbanie plantacji. Bernat Patrycja
Źródło i mapa: GUS
Fot: envatoelements

21. lipiec 2024 12:30