StoryEditor

Jakie zmiany zaszły w rejestrze zoocydów na rok 2022?

01.02.2022., 11:49h

Na podstawie rejestru środków ochrony roślin, dostępnego na stronie MRiRW (stan na 30 listopada 2021 r.), zaktualizowano Program Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2022. Jakie zmiany zawiera obecny PORS?

Jakie zoocydy wykreślono z rejestru?

Z wykazu zoocydów zostało wykreślonych kilkanaście środków ochrony roślin. Najwięcej usuniętych z rejestru produktów należy do grupy makrocyklicznych laktonów. Są to oparte na abamektynie środki: Abalone 018 EC, Forteca Pro 018 EC, Kimaraka 018 EC, Kosamektyn 018 EC, Mector Pro 018 EC, Pestar 018 EC.

Ponadto w wykazie na 2022 r. nie będzie również środków zawierających deltametrynę, takich jak Decis 2,5 EC oraz Khoisan 25 EC. Wykreślony został też preparat roztoczobójczy Amarant 05 SC (fenpiroksymat).

W nowym rejestrze nie ma już preparatów mikrobiologicznych opartych na pasożytniczych grzybach Metarhizium anisopliae var. anisopliae, tj. Met52 granular oraz 1020, które były przeznaczone do zwalczania opuchlaka truskawkowca na truskawce uprawianej w polu i pod osłonami oraz na agreście, aronii, borówce wysokiej, jeżynie, malinie porzeczce czarnej, białej, czerwonej, winorośli i żurawinie.

Nowe rejestracje insektycydów o szerokim spektrum

Zoocydy, które pojawiły się w rejestrze na rok 2022, zawierają znane już wcześniej substancje czynne. Z grupy neonikotynoidów mamy 4 kolejne produkty oparte na acetami...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów SAD
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
24. maj 2024 08:41